Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Tagasivaade
Kooli ajaluguDirektoridÕpetajadSüvaõppe ajaluguOlümpiaadidMedalistidC. R. JakobsonStipendiumSpordi edetabelidSpordi tulemusedLäbitud projektidAgenda 21EnergiaprojektKooli ümbruse kujundamineComeniusKeskkonnaalased projektidKeskkonnanädalGLOBETere kevadFenoloogilised vaatlusedPraktika projektVeebimeedia

Keskkonnaalased projektid Jakobsoni Gümnaasiumis

 

Kokkuvõtte koostas Kaidi Reedi 12C klassist

Rahvusvahelised projektid Jakobsoni Gümnaasiumis said alguse 1992. aastal, kui hakati otsima õpilasi, kes tahaksid Norra õhusaaste projektiga ühineda. Alates sellest ajast on osa võetud seitsmest suuremast rahvusvahelisest ja kolmest eestisisesest projektist.
Järgnevalt ülevaade, mis aastatel ning mis projektidest osa on võetud:

1992 – 1994

 • Air Pollution Project Europe
 • Okkavaatlused
 • Coastwatch Baltic
 • Kevadised fenoloogilised vaatlused
 • Tere Kevad
1995 – 1997
 • Tere Kevad
 • Kevadised fenoloogilised vaatlused
 • BSP
 • Air Pollution Project Europe
 • SPARE
 • GLOBE
 • Tyybel
1998 – 2000
 • GLOBE
 • SPARE
 • BSP
 • Kevadised fenoloogilised vaatlused
 • Tyybel
 • Taastyybel
2001 – 2003
 • GLOBE
 • SPARE
 • BSP
 • Tere Kevad

2004 - 2008

 • GLOBE
 • BSP
 • Kevadised fenoloogilised vaatlused
 • Tere kevad
 • Tiigriretk
 • Noor teadlane

 

Rahvusvahelised projektid

 

BSP (The Baltic Sea Project) – Rahvusvaheline Läänemere Projekt

 • Loodi 1989. aastal Soome UNESCO komitee poolt.
 • BSP käsitleb keskkonnaprobleeme ja on mõeldud kooliõpilastele.
 • 7 ühisprogrammi, kus õpilased töötavad täpselt antud juhistega ja saadavad pärast kogutud info koordinaatorile.
 • 3 ühisprojekti: rannikuvaatlused, linnuvaatlused ning kevadised fenoloogilised vaatlused.
 • 2 korda aastas ilmub projekti tegevusest aru andev “BSP Newsletter”.
 • Rahvusvahelised BSP konverentsid toimuvad iga 2 aasta järel.
 • Õpetajale toimuvad eraldi kursused.
(Ü. Kikas ja I. Enno, Rahvusvahelised õpilaste keskkonnaprojektid Eestis. Tallinn 2000, lk 15-16 ) Kevadised fenoloogilised vaatlused

 • Said alguse 1991. aastal.
 • Osa võtsid esialgu 4 sõpruskooli Soomest, Rootsist ja Eestist. Hiljem liitusid ka Taani, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola ja Venemaa.
 • Huviobjektiks on vaadelda, kuidas kevad saabub erinevatele maadele.
 • 1993. aastal nimetati fenoloogilised vaatlused BSP projekti. (Fenoloogilised vaatlused “Kevad 2000”. Tallinn 2000 )
SPARE (School Project for Application of Resources and Energy) – Rahvusvaheline energiaprojekt

 • Loodi 1996. aastal Norras.
 • Projekti käigus õpitakse energiat säästlikumalt kasutama, nii aidatakse vältida energiaprobleeme.
 • Õpilased püüavad projekti käigus energiat kokku hoida ja mõelda, kuidas seda säästlikumalt kasutada. Täidetakse kindlaid ette antud ülesandeid. Tulemused saadetakse Norrasse.
 • Koolidesse saadetakse rohkelt infot energiaallikate kohta.
 • Projektis osaleb 10 riiki üle 50 000 õpilasega.
(Energiaprojekt SPARE, juhendmaterjal ) GLOBE ( Global Learning and Observations to Benefit Environment) – Ülemaailmne teadus- ja keskkonnaprogramm

 • Alustas tegevust 1996. aastal.
 • Eesti ühines samuti 1996. aastal.
 • Juhitakse USA poolt.
 • Projekti eesmärgiks on keskkonnateadlikkuse tõstmine.
 • Projekt toetub õpilastele, kes teevad programmi käigus keskkonnamõõtmisi ja- vaatlusi ning saadavad nende tulemused Interneti andmebaasi. Internetist saavad seega kõik õppematerjale loodus- ja täpisteaduste õppimiseks.
 • Mõõtmiste valdkonnad on: atmosfäär, hüdroloogia, mullad, fenoloogia, geograafilise asukoha määramine ja taimkatte kaugseire.
 • Õpetajad on läbinud vastava koolituse ja neile korraldatakse seminare.
(The , GLOBE Program11.01.2004) Air Pollution Project Europe

 • Käivitati 1992. aastal, seda organiseerib Norra looduse säilitamise ühing.
 • Projektist võtavad osa kooliõpilased Venemaal, Eestis, Leedus, Poolas, Ungaris, Soomes, Slovakkias, Tsehhimaal, Rootsis, Taanis ja Norras.
 • Eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi õhusaastatusest ja panna neid tegutsema probleemide lahendamise nimel.
 • Projekt koosneb happevihmade ja maapinnalähedase osooni projektist.
(Jakobsoni Gümnaasiumi õpilased rahvusvahelistes kaskkonnaprojektides. Uurimistöö. Ave Nikker. Viljandi 1996) Eesti-sisesesed projektid

Tyybel

 • Toimus 1996. – 1998. aastal.
 • Arvutiside vahendusel toimuv simulatsioonimäng.
 • Keskkonnaõpetuse projekt.
 • Sellest võtsid aktiivselt osa 20 Eesti kooli.
(Integreeritud keskkonnaõpetuse projekt TYYBEL 11.01.2004)

TaasTyybel

 • Toimus 1998. – 1999. aastal.
 • Kasvas välja Tyyblist.
 • Integreeritud keskkonnaõpetuse projekt.
 • Mõeldud gümnaasiumiõpilastele.
 • Projekt on tihedalt seotud selliste õppeainetega nagu bioloogia, keemia, arvutiõpetus; vähemal määral matemaatika, inimese- ja majandusõpetus.
 • Projekti aluseks on meeskonnatöö ja arvutialased baasteadmised.
(Integreeritud keskkonnaõpetuse projekt TYYBEL 11.01.2004)

Tere Kevad

 • Käivitus Eestis 1993. aastal.
 • Keskkonnaprojekt.
 • Esimene hariduslik projekt põhikoolile.
 • Realiseerub Internetis.
 • Uuritakse kevade saabumist ( esimeste taimede, lindude, liblikate jne ilmumist)

(Tere, Kevad! 11.01.2004)

" Tiigriretk Eestimaal "

 • 5.-12. klassi õpilastele
 • simulatsioonikeskkond, milles saab virtuaalselt matkata Eesti erinevates ökosüsteemides (palumetsas, salumetsas, aruniidul, lamminiidul ja rabas).
 • Igas ökosüsteemis lahendatakse 5 bioloogia- ja keskkonnateemalist probleemülesannet.
 • http://bio.edu.ee/matk

" Noor teadlane "

 • 6.-9. klassile õpilastele
 • õpitakse sõnastama probleeme, uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima katseid nii reaalsuses kui ka arvutimudelite abil ning analüüsima saadud tulemusi, et teha järeldusi ja üldistusi.
 • http://bio.edu.ee/teadlane/