Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Koolielu
HuvitegevusÕpilasesindus - KÕPTraditsioonidProjektidTervist Edendav KoolKoolimaja uksed avatuks ja aknad valgeksLOMVesi - elu allikasEuroscola projekti blogiInnovatiivne teadus...Unicefi partnerkoolÕuesõppepäevad algklassidKoostööpartneridToitlustamine

Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium arvati tervist edendavate koolide hulka 2006. aasta kevadel.

 

CRJG tervise meeskonda kuuluvad:

 • Moonika Pärna – huvijuht
 • Kati Arak - sotsiaalpedagoog
 • Ave Alvre – huvijuht, juhtkonna liige
 • Reet Jüris – med. töötaja
 • Katrin Hommik – inimeseõpetus
 • Mari Kahu – kehaline kasvatus
 • Raili Toikka – Tamm – psühholoog
 • Hilje Nurmsalu – geograafia
 • Kristiina Jürisson - kehaline kasvatus (koordinaator)
 • Keily Tammaru - õpilasesindaja

   

Visioon – tervist edendav kool on koht, kus iga liige tunnetab oma kuuluvust, hoolitsemist, väärtustamist, turvalisust ja toetust inimeseks kasvamisel. Kõik kooli liikmed arvestavad üksteisega ja armastavad oma kooli. Koolis valitsevad terved suhted, mis tähendab, et keegi ei pea kannatama ei vaimset ega füüsilist vägivalda ning kool on võtnud selle vähendamiseks ja ärahoidmiseks tarvitusele ranged meetmed. Tervist edendava kooli õpilased, õpetajad jt. kooli töötajad on tervete eluviiside eeskuju kandjad ja elluviijad kogu paikkonnas.

 

Missioon – eelduste loomine terviseteadlikkuse tõstmise, personaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamise ja suhtumiste kujundamise kaudu kooliõpilaste, õpetajate ning paikkonna liikmete tervise ja heaolu parandamiseks.

 

Tegevuse põhisuunad ja neid toetavad tegevused pikemaajaliselt

Põhisuunad

toetavad tegevused

1. Tervist soodustava koolikeskkonna loomine

- vahetusjalanõud

- erinevad vabaõhu üritused kooli kollektiivile (üleriigiline tervisepäev, spordipäevad, maastikumängud, matkad jne)

- kooli töötajate isikliku tervise ja heaolu edendamine (õppepäevad, matk vabasse loodusesse jne)

2. Isiklike ja sotsiaalsete oskuste kujundamine

- erinevad huviringid

- erinevad loengud inimeseõpetuse raames

- osalemine erinevates projektides (nt. suitsuprii klass; keskkonnaalased – ÖKO kratt vm, vastavalt võimalustele)

3. Koostöö arendamine

- õpetajate õpilaste ühisprojektid (matkad, ekskursioonid jms)

- koostöö KOV-ga (ühiste tegemiste eesmärgil – nt. südamenädal; leivanädal; ülemaailmne aidsipäev jne)

- koostöö teiste tervist edendavate koolidega (kokkusaamised; ühised ettevõtmised jne)

- koostöö erinevate mittetulundusühingutega jt asutustega (vastavalt tegevusega taotletavale eesmärgile)

4. Õpilaste, õpetajate jt. paikkonna liikmete aktiviseerimine

- tervise ja heaoluga seotud konkurssidest, üritustest osavõtmine (õpilaste, õpetajate teavitamine toimuvatest)

- tervise ja heaoluga seotud ürituste korraldamine kaasates nii erinevaid õpilasi kui õpetajaid.

 

Tervisemeeskonna tegevuskava 2010/2011

1. veerand

Tervisepäev „Reipalt koolipinki“


Spordipäev


Krossijooks


Lastevanemate koosolek

2. veerand

Viljandimaa TEK-ide sügiskoolitus õpilastele


Isadepäevale pühendatud perepäev


Aidsi vastu võitlemise päeva tähistamine

3. veerand

Sportlik päev Viljandimaa TEK-idele


Osalemine ONline viktoriinis


Saalihoki võistlused


Uisupäev


Vastlapäeva tähistamine

4. veerand

Aprill – tervise kuu


Südamenädala tähistamine


Ülekooliline õuesõppimise päev


Lastevanemate konverents


Suvepäevad Viljandimaa TEK-idele

1. - 4. veerand

Osalemine suitsuprii klassi konkursil


Huviringid erinevate huvidega lastele


Loengud tervist puudutavatel teemadel erinevatele kooliastetele


Osalemine loodusharidusprogrammides

 

2009/2010. õppeaastal toimusid järgmised suuremad tervist edendavad sündmused:

 • Tervisepäeva matk Siniallikule

 • Osalemine maakondlikul esmaabi võistlusel

 • Osalemine Viljandimaa TEKide sügiskoolitusel Võhmas

 • Kooli ohukohtade kaardistamine

 • Isadepäevale pühendatud perepäev

 • Sportlik päev Viljandimaa Tervist Edendavate koolide õpilastele Tääksis

 • Talvine tervisepäev, lumeskulptuuride valmistamine

 • Uisupäev

 • Südamenädala tähistamine

 • Kooli olümpiamängud

 • Suvepäevad Viljandimaa TEKidele Jakobsoni gümnaasiumis

 • Osaleti suitsuprii klassi konkursil