Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Dokumendid
DokumendiregisterArengukava aastatel 2012-2014KodukordKodukorra lisa 3.1Kodukorra lisa 3.2Kodukorra lisa 3.3Kodukorra lisa 3.4Kodukorra lisa 3.5Kodukorra lisa 3.6Kodukorra lisa 3.7Kodukorra lisa 3.8Tugi- ja mõjutussüsteemPõhimäärusKooli hindamisjuhendKKV hindamisjuhendVõimla kasutamiskordAmetijuhendidÕppekavaÕpilaste tunnustussüsteemPuudumistõendidCRJG kriisiplaanUjula kasutamise kord

C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi võimla kasutamise kord

Kasutamise kord kooli kehalise kasvatuse tundide ajal

 1. Võimlasse võib siseneda ainult puhastes spordijalatsites.
 2. Õpilased sisenevad võimlasse tunnikellaga ja AINULT koos õpetajaga, kes kontrollib spordijalatseid ja nende puhtust.
 3. Tunnist vabastatud õpilased jätavad jalanõud võimla ukse taha.
 4. Võimlas võivad õpilased olla vaid koos õpetajaga.
 5. Vahenditeruumi võivad õpilased siseneda ainult õpetaja loal, tema ülesandel.
 6. Võimlas on keelatud:
 7. •  mängida jalgpalli
  •  seista radiaatorite katetel
  •  rippuda korvirõngastel
  •  süüa, juua magusaid jooke, närida nätsu.
 1. Inventari tahtliku lõhkumise korral kompenseerib õpilane kahju vastavalt inventari väärtusele.
 2. Tunni lõppedes lahkuvad õpilased võimlast. Vahetunni ajaks ilma õpetajata võimlasse jäämine on keelatud.

Kasutamise kord tunnivälisel ajal

 1. Võimlasse võib siseneda ainult puhastes spordijalatsites (vahetatud vahetult enne võimlasse sisenemist).
 2. Võimla on mõeldud sportlikuks tegevuseks vastavalt graafikule.
 3. Treeningrühmaga harjutamise ajal vastutab korra ning võimla ja inventari heaperemeheliku kasutamise eest treener / juhendaja.
 4. Treener / juhendaja teeb enne treeningtunni algust sissekande valvelauas asuvasse võimla kasutamise raamatusse.
 5. Treener / juhendaja kontrollib enne treeningu algust võimla korrasolekut ning teeb vajadusel märkuse võimla kasutamise raamatusse.
 6. Võimlas on keelatud:
 7. •  mängida jalgpalli
  •  seista radiaatorite katetel
  •  rippuda korvirõngastel
  •  süüa, juua magusaid jooke, närida nätsu.
 1. Treener / juhendaja tagab treeningtunni õigeaegse lõpetamise, kannab oma treeningukorra raamatusse, märkides vajadusel sinna treeningu käigus tekkinud või ilmnenud puudused.
 2. Inventari (ka põrand) tahtliku rikkumise puhul tuleb see kompenseerida kahju tekitajal vastavalt inventari väärtusele.