Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Dokumendid
DokumendiregisterArengukava aastatel 2012-2014KodukordKodukorra lisa 3.1Kodukorra lisa 3.2Kodukorra lisa 3.3Kodukorra lisa 3.4Kodukorra lisa 3.5Kodukorra lisa 3.6Kodukorra lisa 3.7Kodukorra lisa 3.8Tugi- ja mõjutussüsteemPõhimäärusKooli hindamisjuhendKKV hindamisjuhendVõimla kasutamiskordAmetijuhendidÕppekavaÕpilaste tunnustussüsteemPuudumistõendidCRJG kriisiplaanUjula kasutamise kord

C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi raamatukogu kasutamise kord


 1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik antud õppeasutuse õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad;

 2. Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid infokandjaid nii kohalkasutuseks kui ka koju ning annab informatsiooni;

 3. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta. Eriteenusena on tasuline kopeerimine, koopia hind on 1 kroon;

 4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine;

 5. Kojulaenutatavate raamatute ja muude infokandjate hulga ning tagastamistähtaja pikkuse otsustab raamatukogu. Meie raamatukogus laenutatakse raamatuid koju 21 päevaks;

 6. Kojulaenutatud raamatute ja muude infokandjate tagastamistähtaega võib pikendada, kui neid ei ole soovinud teised lugejad;

 7. Kooliraamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskemaid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult raamatukogus või lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukogu;

 8. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, kontrollima laenutades nende korrasolekut ja teatama rikkumisest raamatukoguhoidjale;

 9. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad tuleb lugejal asendada teise eksemplari, koopia või raamatuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud. Rikutud või kaotatud õpiku hind tuleb hüvitada. Õpilaste tekitatud kahju hüvitavad vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond;

 10. Kooliraamatukogu laenutab igale õpilasele õppeaasta alguses õpikud ja õpilane tagastab need õppeaasta lõpul. Rikutud ja kaotatud õpikud tuleb hüvitada ühekordses hinnas. Töövihikud saavad 1.-9. klassi õpilased tasuta, gümnaasiumiõpilased peavad nende eest tasuma;

 11. Kooliraamatukogu võib raamatukogu kasutamise korras sätestatud reeglite täitmata jätnult raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta.