Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Viljandi linna lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2023. aastal kooli minevatele lastele moodustatakse septembris. Eelkooliga liitumiseks palume vanemal saata hiljemalt 29. septembriks avaldus kooli õppejuhile Mari Kasele, mari.kase@vjk.vil.ee. Rühma vastu võetud õpilastega suheldakse e-kirja teel septembri lõpus.

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

Eelkool toimub teisipäeviti kell 12.30-14.30. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Viljandi linna lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2023. aastal kooli minevatele lastele moodustatakse septembris. Eelkooliga liitumiseks palume vanemal saata hiljemalt 29. septembriks avaldus kooli õppejuhile Mari Kasele, mari.kase@vjk.vil.ee. Rühma vastu võetud õpilastega suheldakse e-kirja teel septembri lõpus.

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

Eelkool toimub teisipäeviti kell 12.30-14.30. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks