Päevaraamat

Meie tegemised jaanuaris 16. jaanuar moonika.parna


Balletistuudio korraldas Heategevusgala

29.01 toimus Pärimuusika Aidas meie balletistuudio poolt korraldatud Heategevusgala, millega koguti raha väikese Viljandi poisi Kevin-Sanderi ravikuludeks. Kevin-Sander põeb üliharuldast haigust ja tema ravi maksab aastas 306 000 EUR. Koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Pärimusmuusika Aidaga tomunud gala oli ilus ja edukas. Esinejate koosseis oli uhke, saal rahvast täis ja koguti üle 4000 EUR. Lisaks kogutud rahale oli ülioluline ka see, et tähelepanu sai tõmmatud Lastefondi tegevusele. Balletistuudio tänab kõiki koostööpartnereid ja esinejaid.

Balletistuudio õpetaja Katrin Hommik

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

26. jaanuaril toimus VJK-s keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. 8. klassi õpilastel oli aega neli ja 9. klassi õpilastel viis tundi, et lahendada erinevaid ülesandeid.

8. klassi õpilased panid proovile oma teadmised arvutamisoskuse ja teisendamise, labori ohutusnõuete tundmise, perioodilisustabeli tundmise (aatomi ehitus) ja graafikute koostamise osas. Lisaks tuli lahendada ristsõna. Töö oli väga sarnane koolivooru ülesannetega.

9. klassi õpilased pistsid rinda ja proovisid tõestada, et mida nad teavad ainete omaduste ja igapäevakeemia osas; kas nad oskavad koostada ja tasakaalustada reaktsioonivõrrandeid, suudavad teisendada ning oskavad arvutada.

Ülesannete ja nende lahendustega on võimalik tutvuda siin: https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad

TULEMUSED

8. klass (osalejaid 16)

I koht Andre Ületoa 8.c klass

III koht Rebeka Rebane 8.a klass

Täname väga osalemise eest ka järgmiseid 8. klasside õpilasi: Aleksandra Kena, 8.c; Triine-Liis Oja 8.d; Marten Kristofer Oja 8.b; Laure Peterson 8.d; Thora Liisa Vildersen 8.a;  Aroli Lebrett 8.a. 

9. klass (osalejaid 9)

I koht Kaili Merila 9.b klass

IV koht Mari-Ann Loit 9.c klass

Kiidame kõiki õpilasi, kes ennast proovile panid. Meie õpilased paistavad silma heade keemiateadmistega. Keemiaõpetajad tänavad ja kummardavad!

Ronald Laarmaa, keemiaõpetaja

Eesti kirjanduse päev

30. jaanuaril tähistatakse eesti kirjanduse päeva, mis on ühtlasi kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev. Sel aastal täitus kirjaniku sünnist 145 aastat. Raamatukogus oli selleks puhuks näitus Tammsaare raamatutest.

Näituse pärl oli „Tõde ja õigus“ esimene osa aastast 1947. Selle laenas eksponeerimiseks kooli õpetaja Riina. Lisaks vahetundide ajal käinud õpilastele käis õpetaja Anne õpilastega koos raamatute väljapanekut uudistamas. Räägiti Tammsaarest ja uuriti lasteraamatuid, et neid teadmisi oma koduses ülesandes kasutada saaks.

Üleskutsele koos lugeda Andrus Kivirähki raamatu „Sirli, Siim ja saladused” 25. peatükki reageerisid õpetajad usinalt. Algklassid visualiseerid oma mõtted paberile ja panid joonistused kõigile vaatamiseks. 2.b ja 2.c klass näiteks kuulas kõigepealt lasteekraani kodulehelt katkendit raamatust ,,Sirli, Siim ja saladused". Pärast väikest arutelu valmis kuuldu põhjal ühistöö.

Vanemates klassides oli lisaks tähelepanu all juubilari kirjutatud raamat „Jutustusi ja novelle“.

Midagi pole võimatu, niipea kui inimene hakkab sellest kord tõsiselt mõtlema. (“Tõde ja õigus” IV)

Eve Rõuk, õpikeskuse juhataja

Viljandi Jakobsoni Kool liitus keskkonnahariduse programmiga GLOBE

24. jaanuaril 2023. aastal võeti VJK vastu GLOBE programmi täieõiguslikuks liikmeks. Kusjuures, GLOBE ei ole majarahvale võõras – nimelt oleme selle programmi liikmed olnud gümnaasiumi ajal. 

Mis on GLOBE?  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille idee algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore ja mis käivitati „Maa päeva“ ürituste raames. GLOBE programmi tegevused algasid aasta hiljem 22. aprillil 1995. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega. 

Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ja 1997. aastal alustasid Eesti koolid mõõtmistega. Eestlaste kogutud andmed on kõrge kvaliteediga ja Eesti on tuntud partner nii Euroopas kui ka teisel pool ookeani. GLOBE programmi suurtoetajad ja partnerid Eestis on Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. 

GLOBE aitab Eesti koolides mitmekesistada õppeprotsessi, pakkunud mitmekülgseid võimalusi meie riiklikust õppekavast lähtuvate üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning õpitulemuste ellu rakendamiseks. Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfäärihüdroloogiamullastikutaimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi ning teha koostööd teadlaste ja teiste GLOBE koolidega kogu maailmas. Õpetajatele pakub programm professionaalset arengut toetavat täienduskoolitust, metoodilisi materjale, õpetajaraamatuid, GLOBE andmebaasi ressursse, teadlaste ja riiklike koordineerijate tuge ning ülemaailmset koostööd teiste õpetajate, õpilaste ja teadlastega. 

6. veebruaril algab samanimeline huviring klassis 217. Jälgi kuulutusi keemiaklassi uksel või uuri lisa õp Ronald Laarmaa käest. 

Vaata lisa: https://www.globe.ee/

Meediaringi õppekäik Tallinna 19. jaanuaril

Oli üks vaikne hommikupoolik, kui kaheksaliikmeline meediagrupp võttis suuna pealinna poole. Sõit läks edukalt ja meie bussijuht oli Marek, kes meile selle mineku ühtlasi ka planeeris ja sellega seonduvalt asju ajas. Esmalt külastasime Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti (BFM), kus tehti meile põhjalik ekskursioon ja avati kooli telgitaguseid. Võtsime ka osa töötoast, mille viisid läbi kaks kooli tudengit. Kooli hoovis oli üks suur kivi, kuhu saavad cum laude lõpetajad kunstniku abiga kulda juurde panna ja seda kivi kuldsemaks kaunistada. Kuldne oli juba pea pool kivi.  

Siis suundusime Postimehe majja- kohta, kuhu isiklikult ootasin väga minemist. Meile esmalt tutvustati erinevaid ruume ning seejärel oli kirsiks tordil ringkäik Õhtu! ja Reporteri stuudiosse. Samuti viskasime pilgu peale raadiojaama MyHits stuudiosse. Meile räägiti veidi raadiotööst, muusikavalikust, mille põhjal muusikat raadiosse valitakse ning meile anti ka raadiojaama logoga helkurid ning šokolaadid. Meil õnnestus ka Kuku raadiosse korraks piiluda. Hiljem saime veel kõhutäidet tee peal asuvast toidukohast ning tagasi Viljandisse jõudsid bussirattad koos meediahuvilistega kella seitsmest. Aitäh, Marek Tiits ja Mari Kase, et selliseid käike korraldate! 

Laura Hõbemäe 9.a, VJK Multimeediaringi õpilane

 

Keemiaolümpiaadi koolivoor

16. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor. Õpilastel oli aega kaks tundi, et lahendada erinevaid ülesandeid.
8. klassi õpilased panid proovile oma teadmised teisendamise, labori ohutuse, perioodilisustabeli tundmise, graafikute koostamise ja arvutamisoskuse osas.
9. klassi õpilased pistsid rinda ja proovisid tõestada, et nad teavad ainete omadusi, oskavad koostada ja tasakaalustada reaktsioonivõrrandeid, suudavad teisendada ning oskavad arvutada.
Ülesannete ja nende lahendustega on võimalik tutvuda siin: https://drive.google.com/drive/folders/1qzQHUmgLzPc5TcPBSEAx5hpMnSy6vaQ7?usp=sharing

Tulemused


8. klass (osalejaid 13)
I koht Andre Ületoa 8.c klass
II - III koht Rebeka Rebane 8.a klass
II - III koht Aleksandra Kena 8.c klass

9. klass (osalejaid 3)
I koht Mari-Ann Loit 9.c klass
II koht Kaili Merila 9.b klass
III koht Genri Järs 9.c klass

Kiidan kõiki õpilasi, kes ennast proovile panid. 
 

Keemiaõpetaja Ronald Laarmaa

Füüsikaolümpiaadi koolivoor

12. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor. Kolme tunni jooksul pidid õpilased lahendama viis ülesannet. 8. klassi ülesannete lahendamisel oli vaja teadmisi optikast ja mehaanilisest liikumisest. 9. klassi ülesanded olid optikast, mehaanikast ja soojusõpetusest.

Tulemused

8. klass 

I koht Andre Ületoa 8.c klass

II koht Rebeka Rebane 8.a klass

III koht Marten Kristofer Oja 8.b klass

 

9. klass

I koht Mari-Ann Loit 9.c klass

II koht Riin Põder 9.c klass

III koht Kaili Merila 9.b klass

 

Tublid olid kõik õpilased!

Õnnitlused!

Füüsikaõpetaja Maila Visnap

Balletistuudio korraldas Heategevusgala

29.01 toimus Pärimuusika Aidas meie balletistuudio poolt korraldatud Heategevusgala, millega koguti raha väikese Viljandi poisi Kevin-Sanderi ravikuludeks. Kevin-Sander põeb üliharuldast haigust ja tema ravi maksab aastas 306 000 EUR. Koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Pärimusmuusika Aidaga tomunud gala oli ilus ja edukas. Esinejate koosseis oli uhke, saal rahvast täis ja koguti üle 4000 EUR. Lisaks kogutud rahale oli ülioluline ka see, et tähelepanu sai tõmmatud Lastefondi tegevusele. Balletistuudio tänab kõiki koostööpartnereid ja esinejaid.

Balletistuudio õpetaja Katrin Hommik

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

26. jaanuaril toimus VJK-s keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. 8. klassi õpilastel oli aega neli ja 9. klassi õpilastel viis tundi, et lahendada erinevaid ülesandeid.

8. klassi õpilased panid proovile oma teadmised arvutamisoskuse ja teisendamise, labori ohutusnõuete tundmise, perioodilisustabeli tundmise (aatomi ehitus) ja graafikute koostamise osas. Lisaks tuli lahendada ristsõna. Töö oli väga sarnane koolivooru ülesannetega.

9. klassi õpilased pistsid rinda ja proovisid tõestada, et mida nad teavad ainete omaduste ja igapäevakeemia osas; kas nad oskavad koostada ja tasakaalustada reaktsioonivõrrandeid, suudavad teisendada ning oskavad arvutada.

Ülesannete ja nende lahendustega on võimalik tutvuda siin: https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad

TULEMUSED

8. klass (osalejaid 16)

I koht Andre Ületoa 8.c klass

III koht Rebeka Rebane 8.a klass

Täname väga osalemise eest ka järgmiseid 8. klasside õpilasi: Aleksandra Kena, 8.c; Triine-Liis Oja 8.d; Marten Kristofer Oja 8.b; Laure Peterson 8.d; Thora Liisa Vildersen 8.a;  Aroli Lebrett 8.a. 

9. klass (osalejaid 9)

I koht Kaili Merila 9.b klass

IV koht Mari-Ann Loit 9.c klass

Kiidame kõiki õpilasi, kes ennast proovile panid. Meie õpilased paistavad silma heade keemiateadmistega. Keemiaõpetajad tänavad ja kummardavad!

Ronald Laarmaa, keemiaõpetaja

Eesti kirjanduse päev

30. jaanuaril tähistatakse eesti kirjanduse päeva, mis on ühtlasi kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev. Sel aastal täitus kirjaniku sünnist 145 aastat. Raamatukogus oli selleks puhuks näitus Tammsaare raamatutest.

Näituse pärl oli „Tõde ja õigus“ esimene osa aastast 1947. Selle laenas eksponeerimiseks kooli õpetaja Riina. Lisaks vahetundide ajal käinud õpilastele käis õpetaja Anne õpilastega koos raamatute väljapanekut uudistamas. Räägiti Tammsaarest ja uuriti lasteraamatuid, et neid teadmisi oma koduses ülesandes kasutada saaks.

Üleskutsele koos lugeda Andrus Kivirähki raamatu „Sirli, Siim ja saladused” 25. peatükki reageerisid õpetajad usinalt. Algklassid visualiseerid oma mõtted paberile ja panid joonistused kõigile vaatamiseks. 2.b ja 2.c klass näiteks kuulas kõigepealt lasteekraani kodulehelt katkendit raamatust ,,Sirli, Siim ja saladused". Pärast väikest arutelu valmis kuuldu põhjal ühistöö.

Vanemates klassides oli lisaks tähelepanu all juubilari kirjutatud raamat „Jutustusi ja novelle“.

Midagi pole võimatu, niipea kui inimene hakkab sellest kord tõsiselt mõtlema. (“Tõde ja õigus” IV)

Eve Rõuk, õpikeskuse juhataja

Viljandi Jakobsoni Kool liitus keskkonnahariduse programmiga GLOBE

24. jaanuaril 2023. aastal võeti VJK vastu GLOBE programmi täieõiguslikuks liikmeks. Kusjuures, GLOBE ei ole majarahvale võõras – nimelt oleme selle programmi liikmed olnud gümnaasiumi ajal. 

Mis on GLOBE?  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille idee algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore ja mis käivitati „Maa päeva“ ürituste raames. GLOBE programmi tegevused algasid aasta hiljem 22. aprillil 1995. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega. 

Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ja 1997. aastal alustasid Eesti koolid mõõtmistega. Eestlaste kogutud andmed on kõrge kvaliteediga ja Eesti on tuntud partner nii Euroopas kui ka teisel pool ookeani. GLOBE programmi suurtoetajad ja partnerid Eestis on Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. 

GLOBE aitab Eesti koolides mitmekesistada õppeprotsessi, pakkunud mitmekülgseid võimalusi meie riiklikust õppekavast lähtuvate üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning õpitulemuste ellu rakendamiseks. Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfäärihüdroloogiamullastikutaimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi ning teha koostööd teadlaste ja teiste GLOBE koolidega kogu maailmas. Õpetajatele pakub programm professionaalset arengut toetavat täienduskoolitust, metoodilisi materjale, õpetajaraamatuid, GLOBE andmebaasi ressursse, teadlaste ja riiklike koordineerijate tuge ning ülemaailmset koostööd teiste õpetajate, õpilaste ja teadlastega. 

6. veebruaril algab samanimeline huviring klassis 217. Jälgi kuulutusi keemiaklassi uksel või uuri lisa õp Ronald Laarmaa käest. 

Vaata lisa: https://www.globe.ee/

Meediaringi õppekäik Tallinna 19. jaanuaril

Oli üks vaikne hommikupoolik, kui kaheksaliikmeline meediagrupp võttis suuna pealinna poole. Sõit läks edukalt ja meie bussijuht oli Marek, kes meile selle mineku ühtlasi ka planeeris ja sellega seonduvalt asju ajas. Esmalt külastasime Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti (BFM), kus tehti meile põhjalik ekskursioon ja avati kooli telgitaguseid. Võtsime ka osa töötoast, mille viisid läbi kaks kooli tudengit. Kooli hoovis oli üks suur kivi, kuhu saavad cum laude lõpetajad kunstniku abiga kulda juurde panna ja seda kivi kuldsemaks kaunistada. Kuldne oli juba pea pool kivi.  

Siis suundusime Postimehe majja- kohta, kuhu isiklikult ootasin väga minemist. Meile esmalt tutvustati erinevaid ruume ning seejärel oli kirsiks tordil ringkäik Õhtu! ja Reporteri stuudiosse. Samuti viskasime pilgu peale raadiojaama MyHits stuudiosse. Meile räägiti veidi raadiotööst, muusikavalikust, mille põhjal muusikat raadiosse valitakse ning meile anti ka raadiojaama logoga helkurid ning šokolaadid. Meil õnnestus ka Kuku raadiosse korraks piiluda. Hiljem saime veel kõhutäidet tee peal asuvast toidukohast ning tagasi Viljandisse jõudsid bussirattad koos meediahuvilistega kella seitsmest. Aitäh, Marek Tiits ja Mari Kase, et selliseid käike korraldate! 

Laura Hõbemäe 9.a, VJK Multimeediaringi õpilane

 

Keemiaolümpiaadi koolivoor

16. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor. Õpilastel oli aega kaks tundi, et lahendada erinevaid ülesandeid.
8. klassi õpilased panid proovile oma teadmised teisendamise, labori ohutuse, perioodilisustabeli tundmise, graafikute koostamise ja arvutamisoskuse osas.
9. klassi õpilased pistsid rinda ja proovisid tõestada, et nad teavad ainete omadusi, oskavad koostada ja tasakaalustada reaktsioonivõrrandeid, suudavad teisendada ning oskavad arvutada.
Ülesannete ja nende lahendustega on võimalik tutvuda siin: https://drive.google.com/drive/folders/1qzQHUmgLzPc5TcPBSEAx5hpMnSy6vaQ7?usp=sharing

Tulemused


8. klass (osalejaid 13)
I koht Andre Ületoa 8.c klass
II - III koht Rebeka Rebane 8.a klass
II - III koht Aleksandra Kena 8.c klass

9. klass (osalejaid 3)
I koht Mari-Ann Loit 9.c klass
II koht Kaili Merila 9.b klass
III koht Genri Järs 9.c klass

Kiidan kõiki õpilasi, kes ennast proovile panid. 
 

Keemiaõpetaja Ronald Laarmaa

Füüsikaolümpiaadi koolivoor

12. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor. Kolme tunni jooksul pidid õpilased lahendama viis ülesannet. 8. klassi ülesannete lahendamisel oli vaja teadmisi optikast ja mehaanilisest liikumisest. 9. klassi ülesanded olid optikast, mehaanikast ja soojusõpetusest.

Tulemused

8. klass 

I koht Andre Ületoa 8.c klass

II koht Rebeka Rebane 8.a klass

III koht Marten Kristofer Oja 8.b klass

 

9. klass

I koht Mari-Ann Loit 9.c klass

II koht Riin Põder 9.c klass

III koht Kaili Merila 9.b klass

 

Tublid olid kõik õpilased!

Õnnitlused!

Füüsikaõpetaja Maila Visnap