Päevaraamat

Meie tegemised oktoobris 12. oktoober moonika.parna


Teadusajakirjade viktoriin

28. oktoobril toimus selle õppeaasta teadusajakirjade viktoriini esimene voor. Küsimused olid koostatud ajakirjade "Imeline Teadus" ja "Imeline Ajalugu" septembri numbrite põhjal. Osales viis võistkonda. 

Esimese vooru võitis napilt 6.c klassi võistkond Ookullid, napilt jäi teiseks 9.c klassi võistkond C. Kolmandale kohale tuli .8c klassi võistkond LMK. Tulemuste tabeliga saab tutvuda fuajee stendil ning ruumis 229. Tabel on üleval ka I ja II korruse televiisoris.  Järgmine voor toimub novembris ja siis on küsimused ajakirjade oktoobrikuu numbrite põhjal.  

Edukat lugemist! Veel ei ole hilja viktoriiniga liituda!

Maila Visnap, loodusainete õpetaja

 

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor

15. oktoobril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor.

Koolivoor koosnes kahest osast:

I osa – TEST (10 ülesannet, 40 min), milles oli oluline ainult õige vastus.

II osa – ülesanded, kus oli oluline ka lahenduse ja mõttekäigu korrektne vormistamine.

Tulemused klasside kaupa on järgmised:

5. klass

1. koht Mirtel Kase 5.c

2. koht Melissa Hein 5.a

3. koht Siim Hommik 5.c

6. klass

1. koht Andre Ületoa 6.c

2. koht Heili Kalmus 6.d

3. koht Aleksandra Logovoi 6.c

7. klass

1. -2. koht Kaili Merila 7.b

1. -2. koht Riin Põder 7.c

3. koht Artur Andreson 7.c

8. klass

1. koht Liya Rogolevskaja 8.c

2. koht Laura Nõmmeloo 8.c

3. koht Selina Feklina 8.c

9. klass

1. koht Janeli Sillaots 9.b

2. koht Silver Erm 9.c

3. koht Lotte Starostin 9.c

Tiina Vilberg, matemaatikaõpetaja

Tehnoloogiapäev

13. oktoobril toimus Viljandi Gümnaasiumis tehnoloogiapäev 7.-8. klassi õpilastele teemal "Uurime ja mõõdame loodust". Meie koolist osalesid 7. klasside õpilased Emili Aedmaa, Regita Rebane, Jarek Pilt ja Sander Valk. Õpilased said uusi teadmisi ja oskuseid erinevates töötubades.

Füüsika töötoas: kuidas teha erinevaid mõõtmisi kasutades mobiiltelefone äppe (näiteks heli valjust või radioaktiivsuse looduslikku fooni) või Vernier´i mõõtmisvahendeid süsihappegaasi mõõtmise näitel.

Keemia töötoas: mõõta puuviljade happesust erinevate sidrunite näitel ja teha looduslik pH indikaatori skaala punase peakapsa, kassinaeri õite ja murelite vesitõmmiste abil.     

Bioloogia töötoas: milline on erinevate sammalde veesidumisvõime ja kuidas uurida vee karedust.

Geograafia töötoas: kuidas planeerida maa-ala ja määrata mulla omadusi. 

Kõigi töötubade üldine eesmärk oli anda õpilastele ideid oma uurimustööde läbiviimiseks.

Õpetaja Maila Visnap

6.c klass orienteerumas

6.c klass käis 12. oktoobril Ruunaraipe luidetel orienteerumas. Ilm oli väga ilus, päike sillerdas kaunilt. Meile räägiti orienteerumisest (kaardi lugemine, kompass). Lisaks saime teada, mida tähendavad üldse ruunaraiped ja luited. Peale seda panime oma teadmised proovile ja läksime orienteeruma. Pidime läbima 7 punkti, et teada saada vastus, milleks oli aarde asukoha koordinaat. Need, kes said õiged vastused, läksid aaret otsima. Aardeks saime natuke magusat. Sellega lõppes orienteerumine ning hakkasime koju sõitma.

Kõigile meeldis õppekäik. Õppisime tulepulgaga tuld tegema, kompassi meisterdama, kaarti lugema.

Programmi viis läbi Tipu Looduskool ja osalemist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Marleen Kalg 6.c

Viljandi linna aasta õpetaja on Kristi Potter

Kristi Potter on professionaalne õpetaja, kes pakub lisaõpet tugevamatele õpilastele ja toetab tulemuslikult hariduslike erivajadustega õppijaid. Tema juhendada on neli inglise keeles individuaalse õppekavaga õppijat. Ta osales programmis  "Erasmus+" Iirimaal Dublinis seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak". Osalemise eesmärk oli liita Jakobsoni kooli õpilased ja õpetajad rahvusvahelistesse projektidesse 2020/21. õppeaastal. Kristi Potter rikastab Jakobsoni kooli õppekava erikursuste õpetamisega, tänavu oli selleks "Briti kultuurilugu". 

Õpilased iseloomustavad õpetaja Kristit järgmiselt:

Kristi Potter on ettevõtlik ja laia silmaringiga õpetaja, kes on oma töös väga pühendunud. Tema prioriteediks on teha tunnid õpilastele põnevamaks, lõimides inglise keelt muude õppeainetega. Peale inglise keele on õpetaja Potter läbi viinud ka valikaine tunde ja andnud oma panuse erinevate ürituste läbiviimisel. Ta tutvustab noortele tihti erinevaid traditsioone ja kultuure. Õpetaja Potter on kõigi vastu lugupidav ning alati valmis aitama. Klassijuhatajana on Ta vastutulelik, mõistev ja otsekohene, annab õpilastele uusi mõtteid ning inspireerib neid olema iseenda parim versioon.

Palju õnne, õpetaja Kristi!

Õpetajate päev

5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. 9. klassidele toimus aulas esimese tunni ajal loeng "Sissejuhatus pedagoogikasse ehk kuidas saada õpetajaks 20 minutiga". Loengu viisid läbi kooli juhtkonnaliikmed. Tunni lõpus toimus "võimuvahetus" ja järgmised kolm tundi täitis direktori kohuseid Rednar Tamm ja õppejuhi ülesandeid Lotte Starostin.

Õpetajatest said aga vallatud õpilased, kes pidid samuti tundides osalema. Nii õpiti selgeks väetants, treeniti aju ja kirjutati luuletusi õpetajate päevast.

Esimest korda kooli ajaloos toimus õpetajate päeva aktus kooli sisehoovis. Meid tuli tervitama Viljandi Haridus- ja Kultuuriameti juhataja Jaak Raie, kes andis üle ka auhinnad ja lilled Viljandi aasta õpetaja nominentidele Külliki Rantanen-Kõksile ja Ants Kuusikule.

Aktusel astusid üles lauljad ja samuti said õpitut demonstreerida õpetajatest õpilased. Aktuse lõpetuseks laulsime õpetaja Kersti Soopa eestvedamisel päevakohaste sõnadega regilaulu.

Oli tore päev!

Aitäh 9. klassi õpilased päeva korraldamise eest!

Teadusajakirjade viktoriin

28. oktoobril toimus selle õppeaasta teadusajakirjade viktoriini esimene voor. Küsimused olid koostatud ajakirjade "Imeline Teadus" ja "Imeline Ajalugu" septembri numbrite põhjal. Osales viis võistkonda. 

Esimese vooru võitis napilt 6.c klassi võistkond Ookullid, napilt jäi teiseks 9.c klassi võistkond C. Kolmandale kohale tuli .8c klassi võistkond LMK. Tulemuste tabeliga saab tutvuda fuajee stendil ning ruumis 229. Tabel on üleval ka I ja II korruse televiisoris.  Järgmine voor toimub novembris ja siis on küsimused ajakirjade oktoobrikuu numbrite põhjal.  

Edukat lugemist! Veel ei ole hilja viktoriiniga liituda!

Maila Visnap, loodusainete õpetaja

 

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor

15. oktoobril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor.

Koolivoor koosnes kahest osast:

I osa – TEST (10 ülesannet, 40 min), milles oli oluline ainult õige vastus.

II osa – ülesanded, kus oli oluline ka lahenduse ja mõttekäigu korrektne vormistamine.

Tulemused klasside kaupa on järgmised:

5. klass

1. koht Mirtel Kase 5.c

2. koht Melissa Hein 5.a

3. koht Siim Hommik 5.c

6. klass

1. koht Andre Ületoa 6.c

2. koht Heili Kalmus 6.d

3. koht Aleksandra Logovoi 6.c

7. klass

1. -2. koht Kaili Merila 7.b

1. -2. koht Riin Põder 7.c

3. koht Artur Andreson 7.c

8. klass

1. koht Liya Rogolevskaja 8.c

2. koht Laura Nõmmeloo 8.c

3. koht Selina Feklina 8.c

9. klass

1. koht Janeli Sillaots 9.b

2. koht Silver Erm 9.c

3. koht Lotte Starostin 9.c

Tiina Vilberg, matemaatikaõpetaja

Tehnoloogiapäev

13. oktoobril toimus Viljandi Gümnaasiumis tehnoloogiapäev 7.-8. klassi õpilastele teemal "Uurime ja mõõdame loodust". Meie koolist osalesid 7. klasside õpilased Emili Aedmaa, Regita Rebane, Jarek Pilt ja Sander Valk. Õpilased said uusi teadmisi ja oskuseid erinevates töötubades.

Füüsika töötoas: kuidas teha erinevaid mõõtmisi kasutades mobiiltelefone äppe (näiteks heli valjust või radioaktiivsuse looduslikku fooni) või Vernier´i mõõtmisvahendeid süsihappegaasi mõõtmise näitel.

Keemia töötoas: mõõta puuviljade happesust erinevate sidrunite näitel ja teha looduslik pH indikaatori skaala punase peakapsa, kassinaeri õite ja murelite vesitõmmiste abil.     

Bioloogia töötoas: milline on erinevate sammalde veesidumisvõime ja kuidas uurida vee karedust.

Geograafia töötoas: kuidas planeerida maa-ala ja määrata mulla omadusi. 

Kõigi töötubade üldine eesmärk oli anda õpilastele ideid oma uurimustööde läbiviimiseks.

Õpetaja Maila Visnap

6.c klass orienteerumas

6.c klass käis 12. oktoobril Ruunaraipe luidetel orienteerumas. Ilm oli väga ilus, päike sillerdas kaunilt. Meile räägiti orienteerumisest (kaardi lugemine, kompass). Lisaks saime teada, mida tähendavad üldse ruunaraiped ja luited. Peale seda panime oma teadmised proovile ja läksime orienteeruma. Pidime läbima 7 punkti, et teada saada vastus, milleks oli aarde asukoha koordinaat. Need, kes said õiged vastused, läksid aaret otsima. Aardeks saime natuke magusat. Sellega lõppes orienteerumine ning hakkasime koju sõitma.

Kõigile meeldis õppekäik. Õppisime tulepulgaga tuld tegema, kompassi meisterdama, kaarti lugema.

Programmi viis läbi Tipu Looduskool ja osalemist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Marleen Kalg 6.c

Viljandi linna aasta õpetaja on Kristi Potter

Kristi Potter on professionaalne õpetaja, kes pakub lisaõpet tugevamatele õpilastele ja toetab tulemuslikult hariduslike erivajadustega õppijaid. Tema juhendada on neli inglise keeles individuaalse õppekavaga õppijat. Ta osales programmis  "Erasmus+" Iirimaal Dublinis seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak". Osalemise eesmärk oli liita Jakobsoni kooli õpilased ja õpetajad rahvusvahelistesse projektidesse 2020/21. õppeaastal. Kristi Potter rikastab Jakobsoni kooli õppekava erikursuste õpetamisega, tänavu oli selleks "Briti kultuurilugu". 

Õpilased iseloomustavad õpetaja Kristit järgmiselt:

Kristi Potter on ettevõtlik ja laia silmaringiga õpetaja, kes on oma töös väga pühendunud. Tema prioriteediks on teha tunnid õpilastele põnevamaks, lõimides inglise keelt muude õppeainetega. Peale inglise keele on õpetaja Potter läbi viinud ka valikaine tunde ja andnud oma panuse erinevate ürituste läbiviimisel. Ta tutvustab noortele tihti erinevaid traditsioone ja kultuure. Õpetaja Potter on kõigi vastu lugupidav ning alati valmis aitama. Klassijuhatajana on Ta vastutulelik, mõistev ja otsekohene, annab õpilastele uusi mõtteid ning inspireerib neid olema iseenda parim versioon.

Palju õnne, õpetaja Kristi!

Õpetajate päev

5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. 9. klassidele toimus aulas esimese tunni ajal loeng "Sissejuhatus pedagoogikasse ehk kuidas saada õpetajaks 20 minutiga". Loengu viisid läbi kooli juhtkonnaliikmed. Tunni lõpus toimus "võimuvahetus" ja järgmised kolm tundi täitis direktori kohuseid Rednar Tamm ja õppejuhi ülesandeid Lotte Starostin.

Õpetajatest said aga vallatud õpilased, kes pidid samuti tundides osalema. Nii õpiti selgeks väetants, treeniti aju ja kirjutati luuletusi õpetajate päevast.

Esimest korda kooli ajaloos toimus õpetajate päeva aktus kooli sisehoovis. Meid tuli tervitama Viljandi Haridus- ja Kultuuriameti juhataja Jaak Raie, kes andis üle ka auhinnad ja lilled Viljandi aasta õpetaja nominentidele Külliki Rantanen-Kõksile ja Ants Kuusikule.

Aktusel astusid üles lauljad ja samuti said õpitut demonstreerida õpetajatest õpilased. Aktuse lõpetuseks laulsime õpetaja Kersti Soopa eestvedamisel päevakohaste sõnadega regilaulu.

Oli tore päev!

Aitäh 9. klassi õpilased päeva korraldamise eest!