Päevaraamat

Meie tegemised septembris 21. september moonika.parna


Kodutütarde õppepäev Kablis

30. septembril külastasid meie kooli kodutütred Kabli Looduskeskust. Seal osalesime programmides „Merelt maale ja maalt merele“ ja „Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht? Säästan või saastan“. Programmide raames õppisime prügi sorteerima ning tegime mereranna prügist puhtamaks. Mere ääres saime teadmisi Liivi lahe kohta, taimestiku, loomastiku ja lindude kohta. Külastasime ka Kabli linnujaama ja nägime pöialpoisi rõngastamist.

Lisaks mängisime lõbusaid seltskonnamänge, tegime teatevõistlusi ja lahendasime salakirju. Päeva lõpuks grillisime vorstikesi ja vahukomme.

Meil oli väga vahva päev!

Saara Kalmu, Eva-Maria Rohtla ja Pärle Piigli

Teaduspäev 

28. septembril toimus meie koolis teaduspäev 4. - 6. klassi õpilastele. Õpilased said endale valida meelepärase töötoa 13 hulgast. Õpitubades valmistasid õpilased vulkaani, mahlaseid geelpärleid, pilvi, seebimulle ja bakterite abil oli võimalus pilte joonestada. Võimalik oli uurida mikroskoobiga kalasoomuseid, elu vees ja tolmukübemeid. Tehti erinevaid katseid materjalidega, mida saab kasutada kuuasula ehitamiseks. Tutvuti erinevate Eesti metsloomade kolpadega, et  saada teada nende toitumisharjumustest.  Huvilised said määrata erinevate ainete PH-d, tutvuda maailmakaardiga, nanofüüsikaga, ehitada satelliiti ja satelliidiga suhtlemiseks vajalikku morse aparaati. Programmeeriti EV3 roboteid FLL ülesandeid lahendama. Teaduspäev lõppes AHHAA teadusetendusega, kus ei puudunud ka leek ja kärgatused. 

Täname AHHAA Teaduskeskust, Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi, August Kitzbergi Gümnaasiumi ja meie kooli õpetajaid teaduspäeva läbiviimise eest. 

Oli vahva päev ja osalejad said juurde palju uusi teadmisi!

 

Loodusainete õpetaja Maila Visnap

Jalgpallivõistlusel II koht

26. septembril toimus linna kunstmuruväljakul Viljandimaa koolide 6.-9. klasside poiste jalgpallivõistlus. Meie kooli võistkond saavutas tubli II koha.

Võistkonda kuulusid: Ruben Paabel, Oscar Joost, Jacob Kasemaa, Mads Gustav Sepp, Kert Piirak, Kerten Kakko, Markus Mitt, Uku Orav, Martti Põder.

Poistega oli kaasas õpetaja Ants Kuusik.

Palju õnne!

 

Viljandimaa aasta põhikooli aineõpetaja on Tauno Tilk

Loodusainete õpetaja Tauno on tõeline staar ja eeskuju nii õpilaste kui kolleegide silmis - algataja, kaasaja, elluviija, arengule suunatud, õppimist väärtustav, alati nähtav ja kuuldav. 

Õpetaja Tauno tegevuse selgeks eesmärgiks on õpilaste sügavamate teadmiste ja õppimise praktikate omandamine ning arusaamiste kogemine. Selleks on ta oma ainetundides loonud teadlikult sellise keskkonna, kus õppijad teavad, mida neilt oodatakse, kust nad tuge ning oma tegevusele tagasisidet saavad. Tauno rakendab õppimise toetamisel meetodeid, mis aitavad õpitut seostada praktilise eluga, suunab õpilasi probleemidele ja küsimustele ise lahendusi leidma, olema nö aktiivne ennastjuhtiv ja ka ennast analüüsiv õppija. Õpetaja Tauno kasutab tulemuslikult erinevaid meetodeid õppijate toetamiseks. Distantsõppe ajal valmisid tal ainespetsiifilised (keemia) õppevideod, mille abil oli väga tõhus iseseisvalt õppida ning hiljem koolist erinevatel põhjustel eemal viibivatel õpilastel keeruliste teemade omandamiseks tuge saada. 2021.-22. õppeaastal alustas ta loodusainete õpetamist toetava valikaine “Praktiline kalandus” õpetamist – koos õpilasterühmaga omandatakse teooria, valitakse kalapüügivahendid ning minnakse Viljandi järve äärde kala püüdma; koolimajja tagasi jõudes kalad puhastatakse ning valmistatakse õppeköögis lihtne kalasupp. See valikaine on õpilaste hulgas väga populaarne. 

Õpetaja Tauno on olnud koolis mitmete arendusprojektide eestvedaja. Näiteks: projektis "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" koordineerib ta koos õpilaste ja kolleegidega ülekooliliselt läbiviidavaid ettevõtlusmänge, draamaõpet, oskusainete projektõpet; Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmis juhib ta kindlakäeliselt koolimeeskonda eesmärgi suunas, milleks on koostöiselt valitud "Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise". Lisaks teavad õpilased Taunot ka kogukonnas laiemalt: kirgliku jahi- ja kalamehe, kaitseliitlase, ürituste korraldajana, ettevõtjana, motohuvilisena jne. 

Õpetaja Tauno tunnid on õpilaste hinnangul väga huvitavad, humoorikad ja muidugi ka õpetlikud. Õpetaja valiti õpilaste lemmikõpetajaks juba peale paarikuust tööd meie koolis. Õpilaste tagasiside õpetajale on järgmine: “Tauno on suurepärane õpetaja, kes mõistab hästi noori ning usub, et igaüks on võimeline omandama vajalikud teadmised. Tema tugev usk õpilastesse on väga imetlusväärne ning motiveeriv.” “Mulle meeldib õpetaja Tauno otsekohesus ja tema huvitavad ütlused.” 

 

Palju õnne, õpetaja Tauno!

4.b klass käis Soomaal

Osalesime õppeprogrammis „Metsaelanike aastaring”.

Päev algas rõõmsasti. Alustasime hommikut sünnipäevalauluga, õnnitledes klassikaaslast.

Saabus buss ning asusimegi Soomaa poole teele. Kõigepealt käisime matkarajal. Seal saime teada, kuidas elavad metsaelanikud sügisel. Kogusime tarkust lindude, putukate, loomade ja taimede kohta.

Järgnesid tegevused keskuses. Põnevust jagus küllaga. Erilist elevust tekitasid loomanahad, mida sai vaadata, katsuda ja uurida.

Tagasiteel koju tegime peatuse, et ronida vaatetorni. Nii vahva oli sealt kaugusse vaadata.

Oli tore päev.

Õpetaja Urve Mett

 

Kodutütarde õppepäev Kablis

30. septembril külastasid meie kooli kodutütred Kabli Looduskeskust. Seal osalesime programmides „Merelt maale ja maalt merele“ ja „Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht? Säästan või saastan“. Programmide raames õppisime prügi sorteerima ning tegime mereranna prügist puhtamaks. Mere ääres saime teadmisi Liivi lahe kohta, taimestiku, loomastiku ja lindude kohta. Külastasime ka Kabli linnujaama ja nägime pöialpoisi rõngastamist.

Lisaks mängisime lõbusaid seltskonnamänge, tegime teatevõistlusi ja lahendasime salakirju. Päeva lõpuks grillisime vorstikesi ja vahukomme.

Meil oli väga vahva päev!

Saara Kalmu, Eva-Maria Rohtla ja Pärle Piigli

Teaduspäev 

28. septembril toimus meie koolis teaduspäev 4. - 6. klassi õpilastele. Õpilased said endale valida meelepärase töötoa 13 hulgast. Õpitubades valmistasid õpilased vulkaani, mahlaseid geelpärleid, pilvi, seebimulle ja bakterite abil oli võimalus pilte joonestada. Võimalik oli uurida mikroskoobiga kalasoomuseid, elu vees ja tolmukübemeid. Tehti erinevaid katseid materjalidega, mida saab kasutada kuuasula ehitamiseks. Tutvuti erinevate Eesti metsloomade kolpadega, et  saada teada nende toitumisharjumustest.  Huvilised said määrata erinevate ainete PH-d, tutvuda maailmakaardiga, nanofüüsikaga, ehitada satelliiti ja satelliidiga suhtlemiseks vajalikku morse aparaati. Programmeeriti EV3 roboteid FLL ülesandeid lahendama. Teaduspäev lõppes AHHAA teadusetendusega, kus ei puudunud ka leek ja kärgatused. 

Täname AHHAA Teaduskeskust, Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi, August Kitzbergi Gümnaasiumi ja meie kooli õpetajaid teaduspäeva läbiviimise eest. 

Oli vahva päev ja osalejad said juurde palju uusi teadmisi!

 

Loodusainete õpetaja Maila Visnap

Jalgpallivõistlusel II koht

26. septembril toimus linna kunstmuruväljakul Viljandimaa koolide 6.-9. klasside poiste jalgpallivõistlus. Meie kooli võistkond saavutas tubli II koha.

Võistkonda kuulusid: Ruben Paabel, Oscar Joost, Jacob Kasemaa, Mads Gustav Sepp, Kert Piirak, Kerten Kakko, Markus Mitt, Uku Orav, Martti Põder.

Poistega oli kaasas õpetaja Ants Kuusik.

Palju õnne!

 

Viljandimaa aasta põhikooli aineõpetaja on Tauno Tilk

Loodusainete õpetaja Tauno on tõeline staar ja eeskuju nii õpilaste kui kolleegide silmis - algataja, kaasaja, elluviija, arengule suunatud, õppimist väärtustav, alati nähtav ja kuuldav. 

Õpetaja Tauno tegevuse selgeks eesmärgiks on õpilaste sügavamate teadmiste ja õppimise praktikate omandamine ning arusaamiste kogemine. Selleks on ta oma ainetundides loonud teadlikult sellise keskkonna, kus õppijad teavad, mida neilt oodatakse, kust nad tuge ning oma tegevusele tagasisidet saavad. Tauno rakendab õppimise toetamisel meetodeid, mis aitavad õpitut seostada praktilise eluga, suunab õpilasi probleemidele ja küsimustele ise lahendusi leidma, olema nö aktiivne ennastjuhtiv ja ka ennast analüüsiv õppija. Õpetaja Tauno kasutab tulemuslikult erinevaid meetodeid õppijate toetamiseks. Distantsõppe ajal valmisid tal ainespetsiifilised (keemia) õppevideod, mille abil oli väga tõhus iseseisvalt õppida ning hiljem koolist erinevatel põhjustel eemal viibivatel õpilastel keeruliste teemade omandamiseks tuge saada. 2021.-22. õppeaastal alustas ta loodusainete õpetamist toetava valikaine “Praktiline kalandus” õpetamist – koos õpilasterühmaga omandatakse teooria, valitakse kalapüügivahendid ning minnakse Viljandi järve äärde kala püüdma; koolimajja tagasi jõudes kalad puhastatakse ning valmistatakse õppeköögis lihtne kalasupp. See valikaine on õpilaste hulgas väga populaarne. 

Õpetaja Tauno on olnud koolis mitmete arendusprojektide eestvedaja. Näiteks: projektis "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" koordineerib ta koos õpilaste ja kolleegidega ülekooliliselt läbiviidavaid ettevõtlusmänge, draamaõpet, oskusainete projektõpet; Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmis juhib ta kindlakäeliselt koolimeeskonda eesmärgi suunas, milleks on koostöiselt valitud "Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise". Lisaks teavad õpilased Taunot ka kogukonnas laiemalt: kirgliku jahi- ja kalamehe, kaitseliitlase, ürituste korraldajana, ettevõtjana, motohuvilisena jne. 

Õpetaja Tauno tunnid on õpilaste hinnangul väga huvitavad, humoorikad ja muidugi ka õpetlikud. Õpetaja valiti õpilaste lemmikõpetajaks juba peale paarikuust tööd meie koolis. Õpilaste tagasiside õpetajale on järgmine: “Tauno on suurepärane õpetaja, kes mõistab hästi noori ning usub, et igaüks on võimeline omandama vajalikud teadmised. Tema tugev usk õpilastesse on väga imetlusväärne ning motiveeriv.” “Mulle meeldib õpetaja Tauno otsekohesus ja tema huvitavad ütlused.” 

 

Palju õnne, õpetaja Tauno!

4.b klass käis Soomaal

Osalesime õppeprogrammis „Metsaelanike aastaring”.

Päev algas rõõmsasti. Alustasime hommikut sünnipäevalauluga, õnnitledes klassikaaslast.

Saabus buss ning asusimegi Soomaa poole teele. Kõigepealt käisime matkarajal. Seal saime teada, kuidas elavad metsaelanikud sügisel. Kogusime tarkust lindude, putukate, loomade ja taimede kohta.

Järgnesid tegevused keskuses. Põnevust jagus küllaga. Erilist elevust tekitasid loomanahad, mida sai vaadata, katsuda ja uurida.

Tagasiteel koju tegime peatuse, et ronida vaatetorni. Nii vahva oli sealt kaugusse vaadata.

Oli tore päev.

Õpetaja Urve Mett