Päevaraamat

Meie tegemised veebruaris 13. veebruar moonika.parna


Viljandi linna õpetajate inspiratsioonipäev VJK-s

28. veebruaril toimus Jakobsoni kooli korraldatud Inspiratsioonipäev, millest võtsid osa õpetajaid üle linna. Päeva esimeses pooles rääkisid Viljandi Haigla psühholoogid õpetaja vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Seejärel andsid Tartu Kunstikooli õpetajad ülevaate, kuidas oma mõtteid visuaalide abil õpilastele paremini selgeks teha.

Peale ühiseid loenguid olid meie kooli õpetajad ette valmistanud 12 erinevat töötuba, mille hulgast sai iga õpetaja valida endale kolm kõige meelepärasemat.

Kokku osales inspiratsioonipäeval 126 Viljandi linna õpetajat ja haridustöötajat.

Päev andis võimaluse õppida kolleegidelt ning koguda mõtteid, mida klassiruumis ise katsetama hakata.

Aitäh kõigile töötubade läbiviijatele ning osalejatele!

Võistlusmatk "Vändra Sprint 2023"

25. veebruaril osalesime meie kooli kodutütarde Kuujäneste rühmast nelja liikmelise võistkonnaga Kaitseliidu Pärnumaa maleva võistlusmatkal “Vändra Sprint 2023”. Meie võistlus toimus rohelisel rajal, kus osalesid ka teiste Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse kuuluvate rühmade võistkonnad.

Võistlus algas laupäeva hommikul kell 10:30 ja lõppes sama päeva õhtul kell 18:00. Ülesehitus sellel võistlusel oli selline, et seitsme tunni jooksul tuli läbida oma valitud marsruudil võimalikult palju kontrollpunkte. Neid oli rajal kokku 16. Kontrollpunktideks olid erinevad nuputamisülesanded, füüsilised tegevused ning muud elulised ülesanded. Võistluse eesmärk oli välja selgitada parim võistkond, kes suudab suure pinge all mõelda, tegutseda ja lahendada ülesandeid.

Meil läks väga hästi, nimelt saavutasime rohelise raja Kodutütarde arvestuses 11. koha 28st ning rohelise raja üldarvestuses 15. koha 53st. Oleme ise väga uhked oma tulemuse üle, kuna rada läbida oli väga raske ja isegi, kui me seitsme tunni jooksul kõikidesse punktidesse ei jõudnud, saime ikkagi üle poolte punktidest läbitud.

Aleksandra Kena, kodutütar

FIRST LEGO League Challenge Kesk-Eesti eelvoor Koerus 25. veebruaril

Meie kooli võistkond koosseisus Sandra Kullas, Melissa Miitjan ja Mia Vinnal tegid otsuse sellel võistlusel osaleda juba õppeaasta alguses ning alustasid võistlusprogrammiga.

Vaja oli ehitada omaloominguline Lego Mindstorms robot ja programmeerida see võistlusväljakul erinevaid ülesandeid lahendama.

Teine osa võistlusest on uurimustöö elektri teemadel. Õpilased uurisid, kuidas jõuab elekter meie kodusesse. Nad tutvusid elektrimastide liikidega ja ehitamise probleemidega. Võistkonnale oli abiks meie kooli vilistlane Karin Lelle, kes töötab Elering AS-is siirdetalitluse analüütikuna. Õpilased kohtusid temaga Teamsi videosilla vahendusel. Oma uurimustööd tutvustasid tüdrukud klassikaaslastele klassijuhataja tunni ajal.

Ettevalmistusperioodi läbinud võistkonnad kogunesid 25.02.2023 Koeru Keskkooli. Meie võistkond pälvis hindajate tähelepanu hea uurimistööga ja suurepärase meeskonnatööga. Tüdrukute ehitatud robot saavutas 90% oma maksimumist. Nende erinevate võistluse osadega kokku võitsid meie õpilased FLL põhiväärtuste karika ja koha finaalvõistlustel.

Võistkonna juhendaja Kaja Lõuna

Õpilasesinduse vastuvõtt

20. veebruaril toimus õpilasesinduse juhatuse vastuvõtt. Sündmus on ellu kutsutud selleks, et tunnustada aktiivseid õpilasi, kes panustavad kooliellu, korraldavad üritusi ja räägivad kaasa probleemide lahendamisel. Vastuvõtul antakse üle ka Koidula ja Jakobsoni tiitel. Sel aastal oli kanditaate tiitlitele 11 ja õpilasesinduse juhatus ning kooli juhtkond ühiselt otsustasid anda välja Koidula tiitel ja selle tunnustuse osaliseks sai 9.c klassi õpilane Kristina Helena Sule.

Klassikaaslased iseloomustavad Kristinat järgmiselt: tal on lendlev kujutlusvõime ja lai silmaring. Ta kuulub koolibändi, kus põristab vägevalt ja suure innukusega trumme. Lisaks osaleb ta kitarriringis. Oma muusikalist annet on ta üles näidanud mitmetel kontsertidel. Eelmisest aastast saati osaleb Kristina aktiivselt meediaringi tegemistes. Ta on kohal pea igal kooliüritusel, kus demonstreerib enda teadmiste pagasit käsitsedes erinevaid tehnikaseadmeid. 

Kristina Helena Sulel jätkub tinti sules korralikult. Hiljuti esindas ta kooli Paalalinna Põneviku jutukirjutamis võistlusel, kus pani oma loovuse täisvõimsusel tööle. Ta on paljusid kaasõpilasi oma kaunite kirjutistega inspireerinud. Enda lahtise peaga hiilgab Kristina ka keelte õppimises. Praegu on tal hoogsalt käsil prantsuse, norra ja rootsi keel.

Oma loovusevoolus pole tütarlaps ka kunstidega võõraks jäänud – ta seikleb seal kui kirevas džunglis. Erinevaid materjale, vahendeid ja tehnikaid kasutades on Kristina hunnikuteviisi pilkupüüdvaid projekte sünnitanud. Tema selja taga on ka neli aastat kunstikooli, mis suuresti toetas tema kunstilise silma arengut.

Kristinal on nobedad näpud ning ta oskab seda talenti imeliselt kasutada käsitööd harrastades. 8. klassi loovtööks õmbles ta 4 põlle, mis tegid isegi kokatädid kadedaks. Peale õmblemise on neiu katsetanud kätt veel kudumise, heegeldamise, tikkimise ja makramee käepaelade meisterdamisega. 


Siiski on Kristinas palju peidetud potentsiaali, mis alles ootab avastamist. Elu on pikk õppimisprotsess, milles Kristina on kahe käega asja juures. 

 

Palju õnne, Kristina ja aitäh õpilasesindusele vastuvõtu korraldamise eest!

 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 

 

21. veebruaril toimus matemaatika piirkonnavoor 4.-6. klassile.

4. klass lahendas 15 küsimusest koosneva testi.

5. ja 6. klassi olümpiaadiülesanded koosnesid kahest osast: I osa test (10 ülesannet) ja II osa pikad ülesanded (5 ülesannet).

 

Meie kooli õpilaste paremad tulemused olid:

5. klass Ramon Ant 3.-4. koht

6. klass Oliver Viitmaa 1. koht

 

Nimetatud õpilased on oodatud osalema kolme maakonna võistlusele „Nutikad matemaatikud“, mis sel aastal peaks toimuma Tartumaal ja kus võistlevad Tartu, Valga ja Viljandi maakonnad.

Matemaatikaõpetaja Tiina Vilberg

Sõbrapäev VJK-s

Sõbrapäeva juhatasime sisse juba esmaspäeval, 13. veebruaril vahetunni kontserdiga, kus esinesid kooli õpilaste ja õpetajate bändid. Mõlemad bändid võeti publiku poolt soojalt vastu. 

14. veebruar algas traditsioonilise südamepoolikute mänguga. Õpilasesinduse noored jagasid hommikul kõigile südamepoolikud, millele tuli koolipäeva jooksul leida sama numbriga südame teine pool. Kellel paariline leitud, see sai väikese maiustuse. Esimesed südamepoolikud leiti üles juba enne tundide algust. Sõbrapäeva riietumisstiil oli päevale kohane. Sõbrad said tulla kooli ühesugustes riietes. Õpetajatest sõbrad näiteks leppisid kokku, et panevad selga midagi sinist. Suurtel vahetundidel oli kõigil võimalus külastada sõbrapäevalaata ja teha sõbrapilte ja terve päev toimus raamatukogus pimekohting raamatutega.

Aitäh õpilasesindusele stiilipäeva ja südamepoolikute mängu korraldamise eest!

 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 

Olümpiaadi piirkonnavoor toimus 1. veebruaril. Sel aastal võisteldi jälle tavapäraselt, s.t kõik lahendajad said kokku Viljandi Kesklinna Koolis. 

I osa oli test, kus oluline ainult õige vastus ja II osas tuli lahendada pikad ülesanded, kus oli oluline ka see, kuidas on ülesande lahendus kirja pandud. 

 

Meie kooli parimad tulemused olid: 

 

7. klass (osales 32 õpilast) 

Kris Kaelep 1. koht  

Mirtel Kase 2. koht 

Melissa Hein 7. koht 

 

8. klass (osales 32 õpilast) 

Rebeka Rebane 2.-3. koht 

Andre Ületoa 2.-3. koht 

 

9. klass (osales 20 õpilast) 

Riin Põder 1. koht 

Kaili Merila 5. koht 

 

1.-6. koha saanud õpilased kutsutakse A. Maramaa nim matemaatikaülesannete lahendamise võistlusele. 

Matemaatika õpetaja Tiina Vilberg

 

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

25.11.2022 toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad on mõeldud 7. - 8. klassi õpilastele. Üle vabariigi osales 474 õpilast. Loodusteaduste olümpiaadil saavad õpilased lahendada bioloogia, keemia ja füüsika lõimitud ülesandeid.  Sellel korral pidid lahendajad näitama oma teadmisi kliimast ja kliimabilansist, keskkonnasaastest, happevihmadest ja taastuvenergiast. Ülesannetega saab tutvuda: https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-01/ELO_2022_23_pv_kusimused_eesti.pdf

Meie kooli 8.c klassi õpilane Andre Ületoa saavutas maakonnas I koha ja vabariigis 36. koha. Veel osalesid ja olid väga tublid Rebeca Rebane 8.a klassist,  Heili Kalmus ja Helina Kalmus 8.d klassist. Andre Ületoa saab ka võimaluse osaleda loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus.

Õnnitleme!

Loodusainete õpetaja Maila Visnap

 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

10. veebruaril toimus Eesti koolinoorte 70. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Füüsikaolümpiaadil on põhikooli õpilastel võimalik valida 10 teooria ja 2 eksperimentaalülesande vahel. Arvesse läheb 5 teooria ülesannet ja 1 ekperimentaalülesanne.  Ülesanded nõudsid teadmisi optikast, mehaanikast ja soojusõpetusest. Eksperimentaalülesannetes sai valida, kas määrata pliiatsi tihedust või nööpnõela läbimõõtu.  Ülesannetega saab tutvuda: https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-02/tk_efo_2022_23_pv_pk.pdf

Meie kooli õpilased olid väga tublid:

Andre Ületoa I koht kaheksandate klasside arvestuses ja põhikooli üldvõitja.

Rebeca Rebane 3. - 5. koht kaheksandate klasside arvestuses.

Marten Kristofer Oja 3. - 5. koht kaheksandate klasside arvestuses.

Riin Põder II koht üheksandate klasside  arvestuses ja III koht põhikooli üldarvestuses.

Veel osalesid: Kaili Merila, Mari-Ann Loit, Triine-Liis Oja, Krisette Sova ja Helina Kalmus.

Andre Ületoa on kutsutud füüsikaolümpiaadi lõppvooru, mis toimub 1. - 2. aprillil Tartu Ülikoolis.

Õnnitleme!

Loodusainete õpetaja Maila Visnap

Viljandi linna õpetajate inspiratsioonipäev VJK-s

28. veebruaril toimus Jakobsoni kooli korraldatud Inspiratsioonipäev, millest võtsid osa õpetajaid üle linna. Päeva esimeses pooles rääkisid Viljandi Haigla psühholoogid õpetaja vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Seejärel andsid Tartu Kunstikooli õpetajad ülevaate, kuidas oma mõtteid visuaalide abil õpilastele paremini selgeks teha.

Peale ühiseid loenguid olid meie kooli õpetajad ette valmistanud 12 erinevat töötuba, mille hulgast sai iga õpetaja valida endale kolm kõige meelepärasemat.

Kokku osales inspiratsioonipäeval 126 Viljandi linna õpetajat ja haridustöötajat.

Päev andis võimaluse õppida kolleegidelt ning koguda mõtteid, mida klassiruumis ise katsetama hakata.

Aitäh kõigile töötubade läbiviijatele ning osalejatele!

Võistlusmatk "Vändra Sprint 2023"

25. veebruaril osalesime meie kooli kodutütarde Kuujäneste rühmast nelja liikmelise võistkonnaga Kaitseliidu Pärnumaa maleva võistlusmatkal “Vändra Sprint 2023”. Meie võistlus toimus rohelisel rajal, kus osalesid ka teiste Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse kuuluvate rühmade võistkonnad.

Võistlus algas laupäeva hommikul kell 10:30 ja lõppes sama päeva õhtul kell 18:00. Ülesehitus sellel võistlusel oli selline, et seitsme tunni jooksul tuli läbida oma valitud marsruudil võimalikult palju kontrollpunkte. Neid oli rajal kokku 16. Kontrollpunktideks olid erinevad nuputamisülesanded, füüsilised tegevused ning muud elulised ülesanded. Võistluse eesmärk oli välja selgitada parim võistkond, kes suudab suure pinge all mõelda, tegutseda ja lahendada ülesandeid.

Meil läks väga hästi, nimelt saavutasime rohelise raja Kodutütarde arvestuses 11. koha 28st ning rohelise raja üldarvestuses 15. koha 53st. Oleme ise väga uhked oma tulemuse üle, kuna rada läbida oli väga raske ja isegi, kui me seitsme tunni jooksul kõikidesse punktidesse ei jõudnud, saime ikkagi üle poolte punktidest läbitud.

Aleksandra Kena, kodutütar

FIRST LEGO League Challenge Kesk-Eesti eelvoor Koerus 25. veebruaril

Meie kooli võistkond koosseisus Sandra Kullas, Melissa Miitjan ja Mia Vinnal tegid otsuse sellel võistlusel osaleda juba õppeaasta alguses ning alustasid võistlusprogrammiga.

Vaja oli ehitada omaloominguline Lego Mindstorms robot ja programmeerida see võistlusväljakul erinevaid ülesandeid lahendama.

Teine osa võistlusest on uurimustöö elektri teemadel. Õpilased uurisid, kuidas jõuab elekter meie kodusesse. Nad tutvusid elektrimastide liikidega ja ehitamise probleemidega. Võistkonnale oli abiks meie kooli vilistlane Karin Lelle, kes töötab Elering AS-is siirdetalitluse analüütikuna. Õpilased kohtusid temaga Teamsi videosilla vahendusel. Oma uurimustööd tutvustasid tüdrukud klassikaaslastele klassijuhataja tunni ajal.

Ettevalmistusperioodi läbinud võistkonnad kogunesid 25.02.2023 Koeru Keskkooli. Meie võistkond pälvis hindajate tähelepanu hea uurimistööga ja suurepärase meeskonnatööga. Tüdrukute ehitatud robot saavutas 90% oma maksimumist. Nende erinevate võistluse osadega kokku võitsid meie õpilased FLL põhiväärtuste karika ja koha finaalvõistlustel.

Võistkonna juhendaja Kaja Lõuna

Õpilasesinduse vastuvõtt

20. veebruaril toimus õpilasesinduse juhatuse vastuvõtt. Sündmus on ellu kutsutud selleks, et tunnustada aktiivseid õpilasi, kes panustavad kooliellu, korraldavad üritusi ja räägivad kaasa probleemide lahendamisel. Vastuvõtul antakse üle ka Koidula ja Jakobsoni tiitel. Sel aastal oli kanditaate tiitlitele 11 ja õpilasesinduse juhatus ning kooli juhtkond ühiselt otsustasid anda välja Koidula tiitel ja selle tunnustuse osaliseks sai 9.c klassi õpilane Kristina Helena Sule.

Klassikaaslased iseloomustavad Kristinat järgmiselt: tal on lendlev kujutlusvõime ja lai silmaring. Ta kuulub koolibändi, kus põristab vägevalt ja suure innukusega trumme. Lisaks osaleb ta kitarriringis. Oma muusikalist annet on ta üles näidanud mitmetel kontsertidel. Eelmisest aastast saati osaleb Kristina aktiivselt meediaringi tegemistes. Ta on kohal pea igal kooliüritusel, kus demonstreerib enda teadmiste pagasit käsitsedes erinevaid tehnikaseadmeid. 

Kristina Helena Sulel jätkub tinti sules korralikult. Hiljuti esindas ta kooli Paalalinna Põneviku jutukirjutamis võistlusel, kus pani oma loovuse täisvõimsusel tööle. Ta on paljusid kaasõpilasi oma kaunite kirjutistega inspireerinud. Enda lahtise peaga hiilgab Kristina ka keelte õppimises. Praegu on tal hoogsalt käsil prantsuse, norra ja rootsi keel.

Oma loovusevoolus pole tütarlaps ka kunstidega võõraks jäänud – ta seikleb seal kui kirevas džunglis. Erinevaid materjale, vahendeid ja tehnikaid kasutades on Kristina hunnikuteviisi pilkupüüdvaid projekte sünnitanud. Tema selja taga on ka neli aastat kunstikooli, mis suuresti toetas tema kunstilise silma arengut.

Kristinal on nobedad näpud ning ta oskab seda talenti imeliselt kasutada käsitööd harrastades. 8. klassi loovtööks õmbles ta 4 põlle, mis tegid isegi kokatädid kadedaks. Peale õmblemise on neiu katsetanud kätt veel kudumise, heegeldamise, tikkimise ja makramee käepaelade meisterdamisega. 


Siiski on Kristinas palju peidetud potentsiaali, mis alles ootab avastamist. Elu on pikk õppimisprotsess, milles Kristina on kahe käega asja juures. 

 

Palju õnne, Kristina ja aitäh õpilasesindusele vastuvõtu korraldamise eest!

 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 

 

21. veebruaril toimus matemaatika piirkonnavoor 4.-6. klassile.

4. klass lahendas 15 küsimusest koosneva testi.

5. ja 6. klassi olümpiaadiülesanded koosnesid kahest osast: I osa test (10 ülesannet) ja II osa pikad ülesanded (5 ülesannet).

 

Meie kooli õpilaste paremad tulemused olid:

5. klass Ramon Ant 3.-4. koht

6. klass Oliver Viitmaa 1. koht

 

Nimetatud õpilased on oodatud osalema kolme maakonna võistlusele „Nutikad matemaatikud“, mis sel aastal peaks toimuma Tartumaal ja kus võistlevad Tartu, Valga ja Viljandi maakonnad.

Matemaatikaõpetaja Tiina Vilberg

Sõbrapäev VJK-s

Sõbrapäeva juhatasime sisse juba esmaspäeval, 13. veebruaril vahetunni kontserdiga, kus esinesid kooli õpilaste ja õpetajate bändid. Mõlemad bändid võeti publiku poolt soojalt vastu. 

14. veebruar algas traditsioonilise südamepoolikute mänguga. Õpilasesinduse noored jagasid hommikul kõigile südamepoolikud, millele tuli koolipäeva jooksul leida sama numbriga südame teine pool. Kellel paariline leitud, see sai väikese maiustuse. Esimesed südamepoolikud leiti üles juba enne tundide algust. Sõbrapäeva riietumisstiil oli päevale kohane. Sõbrad said tulla kooli ühesugustes riietes. Õpetajatest sõbrad näiteks leppisid kokku, et panevad selga midagi sinist. Suurtel vahetundidel oli kõigil võimalus külastada sõbrapäevalaata ja teha sõbrapilte ja terve päev toimus raamatukogus pimekohting raamatutega.

Aitäh õpilasesindusele stiilipäeva ja südamepoolikute mängu korraldamise eest!

 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 

Olümpiaadi piirkonnavoor toimus 1. veebruaril. Sel aastal võisteldi jälle tavapäraselt, s.t kõik lahendajad said kokku Viljandi Kesklinna Koolis. 

I osa oli test, kus oluline ainult õige vastus ja II osas tuli lahendada pikad ülesanded, kus oli oluline ka see, kuidas on ülesande lahendus kirja pandud. 

 

Meie kooli parimad tulemused olid: 

 

7. klass (osales 32 õpilast) 

Kris Kaelep 1. koht  

Mirtel Kase 2. koht 

Melissa Hein 7. koht 

 

8. klass (osales 32 õpilast) 

Rebeka Rebane 2.-3. koht 

Andre Ületoa 2.-3. koht 

 

9. klass (osales 20 õpilast) 

Riin Põder 1. koht 

Kaili Merila 5. koht 

 

1.-6. koha saanud õpilased kutsutakse A. Maramaa nim matemaatikaülesannete lahendamise võistlusele. 

Matemaatika õpetaja Tiina Vilberg

 

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

25.11.2022 toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad on mõeldud 7. - 8. klassi õpilastele. Üle vabariigi osales 474 õpilast. Loodusteaduste olümpiaadil saavad õpilased lahendada bioloogia, keemia ja füüsika lõimitud ülesandeid.  Sellel korral pidid lahendajad näitama oma teadmisi kliimast ja kliimabilansist, keskkonnasaastest, happevihmadest ja taastuvenergiast. Ülesannetega saab tutvuda: https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-01/ELO_2022_23_pv_kusimused_eesti.pdf

Meie kooli 8.c klassi õpilane Andre Ületoa saavutas maakonnas I koha ja vabariigis 36. koha. Veel osalesid ja olid väga tublid Rebeca Rebane 8.a klassist,  Heili Kalmus ja Helina Kalmus 8.d klassist. Andre Ületoa saab ka võimaluse osaleda loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus.

Õnnitleme!

Loodusainete õpetaja Maila Visnap

 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

10. veebruaril toimus Eesti koolinoorte 70. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Füüsikaolümpiaadil on põhikooli õpilastel võimalik valida 10 teooria ja 2 eksperimentaalülesande vahel. Arvesse läheb 5 teooria ülesannet ja 1 ekperimentaalülesanne.  Ülesanded nõudsid teadmisi optikast, mehaanikast ja soojusõpetusest. Eksperimentaalülesannetes sai valida, kas määrata pliiatsi tihedust või nööpnõela läbimõõtu.  Ülesannetega saab tutvuda: https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-02/tk_efo_2022_23_pv_pk.pdf

Meie kooli õpilased olid väga tublid:

Andre Ületoa I koht kaheksandate klasside arvestuses ja põhikooli üldvõitja.

Rebeca Rebane 3. - 5. koht kaheksandate klasside arvestuses.

Marten Kristofer Oja 3. - 5. koht kaheksandate klasside arvestuses.

Riin Põder II koht üheksandate klasside  arvestuses ja III koht põhikooli üldarvestuses.

Veel osalesid: Kaili Merila, Mari-Ann Loit, Triine-Liis Oja, Krisette Sova ja Helina Kalmus.

Andre Ületoa on kutsutud füüsikaolümpiaadi lõppvooru, mis toimub 1. - 2. aprillil Tartu Ülikoolis.

Õnnitleme!

Loodusainete õpetaja Maila Visnap