Päevaraamat

Meie tegemised veebruaris 05. veebruar moonika.parna


Vabariigi aastapäeva tähistamine

23. veebruaril tähistasime koolis piduliku aktusega Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. Kogu kooliperele toimus võimlas ühine aktus, kus esinesid koorid, solistid ja 2.-3., 4.-5. klassi ning Viljandi gümnaasiumi (sh VJK vilistlased) rahvatantsijad. Aktuse vahetekstide autoriteks olid 7.-9. klasside õpilased ja kõnega "Millises Eestis ma tahaksin elada?" astus üles 9.c klassi õpilane Mario Lippmaa. Aktusel tunnustasime ka Meidlate nuputamisvõistluse ja 5-kooli matemaatikavõistluse parimaid ja võtsime kokku teemanädala "Rukkileib".

Oli ilus aktus!

Aitäh kõigile esinejatele ja õpilaste juhendajatele!

24. veebruaril osalesime Eesti Vabariiigi aastapäeva pidustustel Viljandis. Hommikul kogunesime Viljandi kohtumaja juurde, kuulasime iseseisvusmanifesti ettelugemist ja kõndisime kooli lipu järel pidulikus meeleolus vabadussamba juurde.

Aitäh, lippurid Andre ja Sebastian ning tänu õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja vilistlastele, kes meiega ühinesid.

Elagu Eesti!

Õpilasesinduse vastuvõtt

21. veebruaril toimus kooli aulas traditsiooniline õpilasesinduse vastuvõtt. Sündmus on ellu kutsutud selleks, et tunnustada kooliellu panustavaid õpilasi, õpetajaid, õpilasesinduse sõpru, vilistlasi, koostööpartnereid ning Koidula ja Jakobsoni kandidaate. Õhtu oli meeleolukas: osalejad said nautida esinemisnumbreid, mängida Eesti teemalist Kuldvillakut, tantsida ja ühiselt torti süüa. Vastuvõtu oodatuimal hetkel kuulatati välja selle õppeaasta Koidula ja Jakobson. Hea meel on teatada, et Koidulaks valiti 8.c klassi õpilane Anette Ant ja Jakobsoniks 9.c klassi õpilane Andre Ületoa.

Palju õnne, Anette ja Andre!

Aitäh vastuvõtu korraldusmeeskonnale!

VJK ÕE - koos ja hoos!

Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus

22. veebruaril toimus C. R. Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus.  Võistlus toimub kolmes vanuseastmes: 8. klass, 9. - 10. klass ja 11. - 12. klass. Iga õpilane sai lahendada viis teoreetilist ülesannet. Ülesanded koostas ja võistlejate töid luges kauaaegne füüsikaõpetaja Eero Järvekülg. Võistluse läbiviimist toetab ja auhinnad panevad välja matemaatika-füüsikaklasside vilistlased, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Viljandi Linnavalitsus.

Meie kooli õpilastel läks väga hästi. 

8. klasside arvestuses saavutas 8.c klassi õpilane Mirtel Kase esimese koha ja 8.a klassi õpilane Hedvig Pärnmäe kolmanda koha. 

9. - 10. klassi arvestuses sai 9.c klassi õpilane Andre Ületoa teise koha ja 9.a klassi õpilane Rebeka Rebane neljanda koha.

Õnnitleme!

Võistluse peakorraldaja Maila Visnap

Nuputa vabariiklik finaal

17. veebruaril toimus Ülenurme Gümnaasiumis NUPUTA võistluse vabariiklik finaal. 

Viljandi maakonda esindas meie koolist 5.-6. klassi võistkonda, kes saavutasid maakondlikus voorus 2. koha ja 7. klassi võistkond, kes saavutas maakondlikus voorus 1. koha. 

Selle aasta vabariiklikus voorus läks 7. klassi võistkonnal väga hästi! Õpilased saavutasid 8. koha. (Kokku osales 34 võistkonda). 

Võistkonda kuulusid:

Oliver Viitmaa, 7.c 

Marten Puusild, 7.c 

Sebastian Murdla 7.c

Südamlikud õnnesoovid! Olite tublid!

 

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

31. jaanuaril toimus 7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.

Olümpiaadil oli kaks osa:

I osa – test (lühivastustega), mis oli sel aastal lühem (7 ülesannet 10 asemel) ja aega lahendamiseks ka vähem (30 min 40 min asemel).

II osa – 5 ülesannet, kus oli vaja kirja panna ka lahenduskäigud.

Meie kooli õpilaste paremad tulemused:

7. klass Oliver Viitmaa 1. koht

8. klass Mirtel Kase 1. koht

Kris Kaelep 2. koht

9. klass Andre Ületoa 1. koht

Kõik mainitud õpilased on kutsutud 33. A. Maramaa nimelisele matemaatikavõistlusele, mis toimub 6.03.2024 Viljandi Kesklinna Koolis.

 

VJK õpilasesinduse õppekäik 

9. veebruaril külastas VJK õpilasesindus Pärnu Vanalinna Põhikooli. Meid võtsid vastu kooli huvijuht ja õpilasesinduse liikmed. Tutvusime vana ja väärika koolihoonega ning mõlema kooli õpilasesindused andsid ülevaate oma tööst ja tegemistest. Tõdesime, et päris mitmed tegevused on sarnased, kuid on ka erinevusi. Saime mõtteid ja ideid, mida oma koolis edaspidi rakendada. 

Suur aitäh, Vanalinna kooli huvijuht Kristi Johanson ja õpilasesinduse liikmed!

Oli väga vahva kohtumine!

VJK ÕE - koos ja hoos!

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

9. veebruaril toimus Eesti koolinoorte 71. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Piirkonnavoorus lahendavad õpilased teoreetilisi ülesandeid ja eksperimentaalülesandeid. Teoreetilisi ülesandeid on valikus 10 ja neist arvesse läheb 5 rohkem punkte saanud ülesannet, eksperimente on valikus kaks, millest arvesse lähevad ühe punktid. Kokku osales olümpiaadil Viljandimaalt 41 õpilast. 

Meie kooli õpilastel läks väga hästi!
Mirtel Kase 8.c ja Kris Kaelep 8.a jagasid 8. klasside arvestuses II-III kohta. Kokku oli kaheksandates klassides 10 võistlejat. Andre Ületoa 9.c  klassist saavutas 9. klasside arvestuses I koha ja oli üldvõitja põhikoolide arvestuses. 9. klassides osales 15 õpilast.  Andret ootab ees 6. - 7. aprillil füüsikaolümpiaadi lõppvoor.

Tublid olid kõik osavõtjad!

Õnnitleme!

Füüsikaõpetaja Maila Visnap

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

7. veebruaril toimus Jakobsoni koolis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.
Meie kooli õpilaste tulemused:

8. klass 
I koht - Mirtel Kase
7. koht - Hedvig Pärnmäe

9. klass 
I koht - Andre Ületoa
II koht - Rebeka Rebane
6. koht - Norman Puusaar
7. koht - Marleen Kalg
10. koht - Henri Asu
11. koht - Marten Kristofer Oja
12. koht - Krisette Sova
13. koht - Triine Liis Oja

Palju õnne õpilastele ja aitäh juhendaja, Ronald Laarmaa!First Lego League Challenge Lõuna-Eesti eelvooru võistluselt põhiväärtuste karikas

3. veebruaril kogunesid Tartusse Ahhaa keskusesse Lõuna-Eesti robootikahuvilised noored, et selgitada endi hulgast tublimad Masterpiece hooajal. Meie kooli võistkonda kuuluvad Helena Mikkor, Melissa Miitjan, Sandra Kullas, Katriin Kauber ja Mia Vinnal. Nad ehitasid ja programmeerisid EV3 roboti, mis lahendas võistluslaual erinevaid missioone. Innovatsiooniprojektis kavandasid nad liikuva riidevaguni, et lahendada teatri garderoobis tekkivat järjekordade probleemi. Kõike seda tegid nad väga hästi FLL põhiväärtusi järgides ja võitsid põhiväärtuste karika. Samuti pääsesid nad edasi finaalvõistlusele.

Tüdrukute juhendaja on õpetaja Kaja Lõuna.

Palju õnne!

Maailmakohvik VJK õpilastele

Kooli õpilasesindus korraldas 1. veebruaril VJK õpilastele maailmakohviku.

(Maailmakohvik on kaasamismeetod, mis võimaldab arutleda olulistel teemadel ja leida erinevatele probleemidele lahendusi).

Meie maailmakohvikus oli kuus teemalaudkonda:

- koolilõuna: arutlesime koolilõuna olulisust ja võimalusi, kuidas õpilased sööksid rohkem koolitoitu ja käiksid vähem Maksimarketist süüa ostmas. Samuti tuletasime meelde taldrikureeglit ja tervisliku toitumise põhimõtteid;

- õuevahetund: rääkisime sellest, miks on õuevahetund oluline; miks ei taheta õues käia ja kogusime ideid, kuidas muuta õuevahetund õpilaste jaoks põnevamaks;

- õpilaste vaimne tervis: arutlesime, kui hea on meie kooli õpilaste vaimne tervis; mis seda mõjutavad; mida teha selleks, et vaimne tervis oleks parem;

- õpilaste füüsiline tervis: mõtisklesime, millest sõltub õpilaste füüsiline tervis; mis on noorte põhilised tervisemured; miks on oluline igapäevaselt liikuda ning mis takistavad õpilasi rohkem liikumast;

- kiusamine: mis on kiusamine ja kus jookseb piir kiusamise ja „lolli nalja“ vahel; küberkiusamine; õpilaste teadlikkus abi saamiseks;

- Ukraina õpilased meie koolis: kui palju on Ukraina õpilasi VJK-s; mis on nende põhimured; mida meie saame ära teha, et nad tunneksid ennast meie keskel hästi.

Kõikide laudkondade kokkuvõtetest koorusid välja konkreetsed tegevused, mida õpilasesindus saab hakata ellu viima.

Suur aitäh lauajuhtidele: Karin Kiilaspä, Kristi Kiiman, Rosette-Liis Uus, Riina Saaremets, Piret Veevo ja Robert Jürimaa.

VJK ÕE – koos ja hoos!

(Foto autor Aiken Hiet)

Kolme kooli õpetajate spordikohtumine

2. veebruaril toimus VJK-s kolme Viljandi suurema põhikooli õpetajate traditsiooniline spordikohtumine.

Igal aastal on kavas erinevad alad ja sel korral otsustasime korraldajatena, et toimub "moodne viievõistlus" ja meeskondlik Indiaca mängimine. Viievõistluse alad olid: kabe, noolevise, discgolf, "madratsiralli" ja lauajalgpall. Võistluste käigus sai nii ajusid ragistada kui ka füüsilist võimekust näidata ja ujulas toimunud "madratsirallile" kaasaelamine pani kõigi naerulihased korralikult proovile.

Võistlused lõpetasime aulas, kus direktor Tauno viis läbi mälumängu.

Tulemused: võitis sport ja koosolemine!

Aitäh korraldajatele ja osalejatele!

Vabariigi aastapäeva tähistamine

23. veebruaril tähistasime koolis piduliku aktusega Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. Kogu kooliperele toimus võimlas ühine aktus, kus esinesid koorid, solistid ja 2.-3., 4.-5. klassi ning Viljandi gümnaasiumi (sh VJK vilistlased) rahvatantsijad. Aktuse vahetekstide autoriteks olid 7.-9. klasside õpilased ja kõnega "Millises Eestis ma tahaksin elada?" astus üles 9.c klassi õpilane Mario Lippmaa. Aktusel tunnustasime ka Meidlate nuputamisvõistluse ja 5-kooli matemaatikavõistluse parimaid ja võtsime kokku teemanädala "Rukkileib".

Oli ilus aktus!

Aitäh kõigile esinejatele ja õpilaste juhendajatele!

24. veebruaril osalesime Eesti Vabariiigi aastapäeva pidustustel Viljandis. Hommikul kogunesime Viljandi kohtumaja juurde, kuulasime iseseisvusmanifesti ettelugemist ja kõndisime kooli lipu järel pidulikus meeleolus vabadussamba juurde.

Aitäh, lippurid Andre ja Sebastian ning tänu õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja vilistlastele, kes meiega ühinesid.

Elagu Eesti!

Õpilasesinduse vastuvõtt

21. veebruaril toimus kooli aulas traditsiooniline õpilasesinduse vastuvõtt. Sündmus on ellu kutsutud selleks, et tunnustada kooliellu panustavaid õpilasi, õpetajaid, õpilasesinduse sõpru, vilistlasi, koostööpartnereid ning Koidula ja Jakobsoni kandidaate. Õhtu oli meeleolukas: osalejad said nautida esinemisnumbreid, mängida Eesti teemalist Kuldvillakut, tantsida ja ühiselt torti süüa. Vastuvõtu oodatuimal hetkel kuulatati välja selle õppeaasta Koidula ja Jakobson. Hea meel on teatada, et Koidulaks valiti 8.c klassi õpilane Anette Ant ja Jakobsoniks 9.c klassi õpilane Andre Ületoa.

Palju õnne, Anette ja Andre!

Aitäh vastuvõtu korraldusmeeskonnale!

VJK ÕE - koos ja hoos!

Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus

22. veebruaril toimus C. R. Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus.  Võistlus toimub kolmes vanuseastmes: 8. klass, 9. - 10. klass ja 11. - 12. klass. Iga õpilane sai lahendada viis teoreetilist ülesannet. Ülesanded koostas ja võistlejate töid luges kauaaegne füüsikaõpetaja Eero Järvekülg. Võistluse läbiviimist toetab ja auhinnad panevad välja matemaatika-füüsikaklasside vilistlased, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Viljandi Linnavalitsus.

Meie kooli õpilastel läks väga hästi. 

8. klasside arvestuses saavutas 8.c klassi õpilane Mirtel Kase esimese koha ja 8.a klassi õpilane Hedvig Pärnmäe kolmanda koha. 

9. - 10. klassi arvestuses sai 9.c klassi õpilane Andre Ületoa teise koha ja 9.a klassi õpilane Rebeka Rebane neljanda koha.

Õnnitleme!

Võistluse peakorraldaja Maila Visnap

Nuputa vabariiklik finaal

17. veebruaril toimus Ülenurme Gümnaasiumis NUPUTA võistluse vabariiklik finaal. 

Viljandi maakonda esindas meie koolist 5.-6. klassi võistkonda, kes saavutasid maakondlikus voorus 2. koha ja 7. klassi võistkond, kes saavutas maakondlikus voorus 1. koha. 

Selle aasta vabariiklikus voorus läks 7. klassi võistkonnal väga hästi! Õpilased saavutasid 8. koha. (Kokku osales 34 võistkonda). 

Võistkonda kuulusid:

Oliver Viitmaa, 7.c 

Marten Puusild, 7.c 

Sebastian Murdla 7.c

Südamlikud õnnesoovid! Olite tublid!