Õppetöö

VastuvõttVastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras Viljandi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Kooli õppima asumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;
2) õpilase sünnitunnistus;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus, kui õpilane asub õppima uue õppeaasta alguses;
5) väljavõte jooksvate õpitulemuste kohta, kui õpilane asub õppima õppeaasta keskel;
6) tervisekaart;
7) pilt õpilaspiletile.

 

1. klassis vajalike õppevahendite nimekiri on siin.

Algklasside koolipäeva tutvustavat videot saab vaadata siit: https://youtu.be/aGEErtttFpc

 

Täiendav info kooli õppejuhilt ja/või juhiabilt:

mari.kase@vjk.vil.ee; telefon 435 1852, 5303 6595; 

geit.mandmets@vjk.vil.ee; telefon 435 1830, 5770 3545

Vastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras Viljandi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Kooli õppima asumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;
2) õpilase sünnitunnistus;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus, kui õpilane asub õppima uue õppeaasta alguses;
5) väljavõte jooksvate õpitulemuste kohta, kui õpilane asub õppima õppeaasta keskel;
6) tervisekaart;
7) pilt õpilaspiletile.

 

1. klassis vajalike õppevahendite nimekiri on siin.

Algklasside koolipäeva tutvustavat videot saab vaadata siit: https://youtu.be/aGEErtttFpc

 

Täiendav info kooli õppejuhilt ja/või juhiabilt:

mari.kase@vjk.vil.ee; telefon 435 1852, 5303 6595; 

geit.mandmets@vjk.vil.ee; telefon 435 1830, 5770 3545