1. september ja õpikute laenutamine Jakobsoni koolis

2014/2015 õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 1. septembril kell 11.00 koolimaja ees (vihma korral võimlas).

  • Õpilased kogunevad oma klassiruumide juurde kell 10.30.
  • Pärast aktust liiguvad 4.-9. klassid rongkäigus Viljandi Lauluväljakule, kus toimub koolirahu väljakuulutamine. (Oluline ilmastikule vastav riietus!)

Koolirahu_plakat_A3 (2)

Tunniplaani leiab tunniplaani menüüst.

Õpikuid jaotatakse kooli raamatukogus  järgmiselt:

Esmasp., 18. august – 5. klassid

Teisip.,    19. august – 6. klassid

Neljap.,   21. august – 7. klassid

Esmasp.,  25. august – 8. klassid

Teisip.,     26. august – 9. klassid

kell 9-12

  • Väga oluline on määratud kuupäevast ja ajast kinnipidamine!!! Soovi korral võivad õpikutele järele ( Ikka õigel päeval!) tulla ka pereliikmed või lähedased  sõbrad.
  • Saadud õpikud koheselt üle kontrollida ja teatada veast.  Koduseks tööks jääb paberite panek (nurkadesse tugevdused) ja soovi korral nimi sisse.
  • Töövihikud jagab välja klassijuhataja.
  • Matemaatika, emakeel, võõrkeel  – nendega tegeleb aineõpetaja ja toob õpilased oma esimeses tunnis laenutama.
  • ALGKLASSIDELE JAGAB ÕPIKUD 1. SEPTEMBRIL KLASSIJUHATAJA.
    • 1. septembril, st. pidulikul päeval,  raamatukogu õpikute laenutamisega ei tegele ja võlglastele uusi õpikuid ei laenutata.