1.-5. oktoober

Ja ongi üks kuu kooliaastast möödas. Kaks nädalat veel ja algab koolivaheaeg.

Esmaspäeval tähistasime ülemaailmset muusikapäeva, kontserdi andis Tallinna Baroque. Mängiti barokkmuusikat tolle ajastu pillidel. Sellise muusikaga puutuvad õpilased tavaelus väga harva kokku ja on tore, kui vahel saab ka klassikalist muusikat kuulata. Äkki hakkab meeldimagi.

Esmaspäeval 1.oktoobril olid meie kooli balletistuudio väljasõiduetendused Karksi-Nuia. Kevadel esietendunud balletiga “Muinaslugu muusikas” esineti Karksi-Nuia gümnaasiumis ja kultuurikeskuses. Koolis vaatasid meie tantsijaid algklassiõpilased ja lasteaialapsed, kultuurikeskuses esineti eakate päeva raames. Etendused läksid ilusasti, meeldisid nii väikestele kui suurtele.

Üheksandate klasside õpilastel oli loeng Eesti põhiseadust puudutavatel teemadel. Möödus ju meie riigi põhiseaduse vastuvõtmisest 20 aastat. Loengu pidas meie kooli vilistlane Urmas Reinola, kes on Tallinna ringkonnakohtu kohtunik.

27. septembril toimus linnaraamatukogus koostöös Ameerika saatkonnaga 8. klasside õpilaste lugemisvõistlus. Meie koolist osalesid Birgitta Mölder, Laureen Reier, Brenda Tarn ja Zino Sadam 8.c klassist. Birgitta Mölder saavutas tihedas konkurentsis II koha.

Ettevõtmisest kirjutati ka Ameerika saatkonna Facebooki lehel:
http://www.facebook.com/estonia.usembassy/posts/1015105032321

 

Said valitud õpilasomavalitsuse president ning asepresident. Õpilasesinduse president on Alex Prantsen 9a ja asepresident Aksel Allas 9c. Juhatus on kümne liikmeline ja lihtliikmeid on 21. Õpilasesinduse esimene suurem ülesanne on koostada oma tegevust reguleeriv alusdokument – põhimäärus.

3. oktoobril toimus lastevanemate koosolek, kus direktor Eero Järvekülg tutvustas riiklikku haridusreformi ja selle mõju Viljandile ning meie koolile. Õppejuht Kaie Lõhmus rääkis õppe- ja kasvatuskorraldusest ning kodukorrast. HEV-kordinaator Helle Fuks tutvustas kooli tugisüsteeme.

5. oktoobril tähistasime rahvusvahelist õpetajate päeva. Õpetajad võeti sel päeval koolis vastu pisut teisiti – nimelt 9. kl õpilased Oskar, Karl, Alex ja Aksel ulatasid igale kooli sisenevale õpetajale apelsini.

pildil Aksel ja Karl 9c

Kolmanda tunni ajal olid üheksanda klassi õpilased õpetaja rollis. Ehk said teada, kas raskem on õppida või õpetada. Pärast tunde toimus aktus, kus esinesid ka õpetajad, lauldi ja tantsiti.

Direktori rolli täitis sel päeval 9. klassi õpilane, õpilasesinduse president Alex Prantsen, kes pidas direktorile kohaselt ka kõne. Väike katkend:

Mis puutub sellesse, et meie, 9ndikud, oleme välja vahetanud mõneks ajaks kõik meie kooli õpetajad ja õppeasutuse juhtkonna, on meil plaanis lähitulevikus teha paar ümberkorraldust. Hakkame pidama läbirääkimisi Viljandi linnavalitsusega, et jätta ära nädala 1 koolipäev, näiteks esmaspäev. Uurisime ka järele selle, et kui müüa maha praegune koolihoone, milles me viibime, ja summa kõikide õpetajate vahel ära jagada, jääb peaaegu kõikidele õpetajatele piisavalt raha, et nad ei peaks elus enam töötama, ehk õpetama.

Kuigi see on kõigest meie plaan ja lihtne idee, suudame me siiski vajadusel arvestada õpetajate tulise tahtmisega õpetada ning lasta neil seda teha.

Pildil “direktor” Alex Prantsen 9a

Aktusel kuulutati välja ka meie kooli aasta õpetajad. Nendeks on Kristi Vastisson, kes on töötanud õpetajana 21 aastat, ja Virve Kikas, kes küll praegu koolis tunde ei anna, aga on seda teinud 40 aastat. Teda  tunnustati Jakobsoni Gümnaasiumi ajaloo jäädvustamise eest. Pärast aktust suundusid õpetajat hobikeeglit mängima.

9. ja 10. oktoobril toimuvad koolis lahtiste uste päevad. Nendel päevadel võivad lapsevanemad külastada tunde ja saada osa kõigist kooliüritustest. Ootame rohkearvulist osavõttu.

 

28. november 2012