Noorteühendused meie koolis

Kodutütred

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon.

Sügisel 2012 alustas meie kooli Kuujäneste rühm.

Kodutütreid juhendab Moonika Pärna (moonika.parna@vjk.vil.ee)

Täpsemalt saab tutvuda kodutütarde tegemistega aadressil http://www.kodutytar.ee/.