Joonistuste, luuletuste ja fotovõistlus “Minu Männimäe”

Viljandi Jakobsoni Kool kuulutab välja joonistuste, luuletuste ja fotovõistluse “Minu Männimäe”.
Töid hindame kolmes vanuseastmes: lasteaialapsed, õpilased ja täiskasvanud.
Igas vanuseastmes anname välja preemia neljale parimale tööle.
Tööd palume tuua kooli valvelauda 21. maiks, lisada kindlasti autori nimi ja vanus. Digitaalsel kujul tööd palume saata aadressile Meediaryhm@vjk.vil.ee
25. mail, Männimäe päeval, anname välja auhinnad parimatele.

Foto: Kristjan Lust

30. aprill 2019