Maailma Laste Haikukonkurss „Sport“

Haikukonkursi reeglid

Haikukonkursi teemaks on „Sport“.

Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetke emotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaedade vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

Osalemine:

  • Üks haiku lapse kohta (välja prinditult või käsikirjas) teemal “Sport”
  • Osaleja peab olema 2020 a 29. veebruaril 15-aastane või noorem
  • Haikuga peab kaasnema samale lehele käsitsi joonistatud või muus tehnikas käsitsi valmistatud pilt, töö esitatakse A4 (21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil
  • Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm (vt allpool)

Tööd palume saata alates kuni 29. veebruarini 2020 aadressil:

MTÜ Jaapani Kultuuri Koda

Suur-Karja 14

10140 Tallinn

Märgusõna: HAIKU

Võistlustöö:

• Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (v.a fotod ja digitaalsed pildid)

• Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate (vanemate, teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud

• Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast

• Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation’ile

Konkursi tulemused:

Valiku kõigist vanuserühmadest teeb žürii.

Väljavalitud tööd tõlgitakse jaapani ja inglise keelde ning saadetakse edasi konkursi korraldajale Jaapanisse. Konkursi tulemused avaldatakse JAL Foundation’i kodulehel 2020. a juunis.

Konkursi antoloogias „Haiku By World Children, Vol.16“ avaldatud töid näidatakse JALi rahvusvaheliste lendude meelelahutusprogrammides Boeing 787 lennukites.

Rohkem infot: https://www.jaapanikoda.ee/haikukonkurss