Tähtis

Ootame oma meeskonda keemiaõpetajat, geograafia- ja loodusainete õpetajat, matemaatikaõpetajat, arendusjuhti ja haridustehnoloogi 12. mai geit.mandmets


Viljandi Jakobsoni kool otsib järgmiseks õppeaastaks oma meeskonda:

1) keemiaõpetajat (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020;

2) geograafia- ja loodusainete õpetajat (täiskoormus), kandideerimise tähtaeg 07.06.2020;

3) matemaatikaõpetajat, kandideerimise tähtaeg 07.06.2020

4) arendusjuhti (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020;

5) haridustehnoloogi (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020. 

Nõuded õpetajale: 
- iga õppija arengut toetav;
- head koostööoskused;
- soov ennast arendada ja panustada kooli arengusse;
- loov, ettevõtlik, hea pingetaluvusega;
- digipädev.

Nõuded arendusjuhile:
- magistrikraad või sellele vastav haridustase;
- kooli tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
- väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
- inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
- head digioskused.

Nõuded haridustehnoloogile:
- magistrikraad või sellele vastav haridustase;
- pedagoogilise töö kogemus;
- väga hea haridustehnoloogiliste vahendite ja meetodite tundmine;
- väga hea arvutioskus ja digivahendite tundmine.

Pakume:
- heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda;
- sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
- erinevaid koolitusvõimalusi;
- arvukalt sportimisvõimalusi;
- huvitavaid ühistegevusi (rahvatants, võrkpall, bänd, näitering);
- kahte lisapuhkepäeva õppeaastas.

Kõik töökuulutused on leitavad ka CV Keskuse ja CV Online kodulehelt. 

Saada oma sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopia  e-posti aadressile kool@vjk.vil.ee.  
Lisainfo telefonil 524 7742 või krista.andreson@vjk.vil.ee.  

 

Viljandi Jakobsoni kool otsib järgmiseks õppeaastaks oma meeskonda:

1) keemiaõpetajat (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020;

2) geograafia- ja loodusainete õpetajat (täiskoormus), kandideerimise tähtaeg 07.06.2020;

3) matemaatikaõpetajat, kandideerimise tähtaeg 07.06.2020

4) arendusjuhti (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020;

5) haridustehnoloogi (osaline koormus), kandideerimise tähtaeg 31.05.2020. 

Nõuded õpetajale: 
- iga õppija arengut toetav;
- head koostööoskused;
- soov ennast arendada ja panustada kooli arengusse;
- loov, ettevõtlik, hea pingetaluvusega;
- digipädev.

Nõuded arendusjuhile:
- magistrikraad või sellele vastav haridustase;
- kooli tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
- väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
- inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
- head digioskused.

Nõuded haridustehnoloogile:
- magistrikraad või sellele vastav haridustase;
- pedagoogilise töö kogemus;
- väga hea haridustehnoloogiliste vahendite ja meetodite tundmine;
- väga hea arvutioskus ja digivahendite tundmine.

Pakume:
- heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda;
- sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
- erinevaid koolitusvõimalusi;
- arvukalt sportimisvõimalusi;
- huvitavaid ühistegevusi (rahvatants, võrkpall, bänd, näitering);
- kahte lisapuhkepäeva õppeaastas.

Kõik töökuulutused on leitavad ka CV Keskuse ja CV Online kodulehelt. 

Saada oma sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopia  e-posti aadressile kool@vjk.vil.ee.  
Lisainfo telefonil 524 7742 või krista.andreson@vjk.vil.ee.