Tähtis

Ootame oma toredasse kollektiivi klassiõpetajaid, vene ja eesti keele õpetajat, abiõpetajaid, arendusjuht-õppekorraldajat ja õpikeskuse (kooliraamatukogu) juhatajat 26. aprill geit.mandmets


Ootame uueks õppeaastaks oma toredasse kollektiivi klassiõpetajaid, vene ja eesti keele õpetajat, arendusjuht-õppekorraldajat, õpikeskuse (kooliraamatukogu) juhatajat ja abiõpetajaid!

Klassiõpetaja (2,0 ametikohta), tulevastele 1. klassidele. 

Nõuded: magistrikraad või sellele vastav haridustase (võib olla omandamisel); koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Vene- ja eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta), 5.-9. klassidele. 

Nõuded: magistrikraad või sellele vastav haridustase (võib olla omandamisel); koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Arendusjuht- õppekorraldaja (1,0 ametikohta), ametijuhend. 

Nõuded: magistrikraad, koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Kasuks tuleb: juhtimiskogemus, haridusvaldkonnas töötamise kogemus ja projektide kirjutamise kogemus.

Peamised tööülesanded: kooli arendustegevuste kavandamine ja korraldamine ning õppekorralduslike protsesside kavandamine ja juhtimine.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Õpikeskuse (kooliraamatukogu) juhataja (1,0 ametikohta). 

Nõuded: bakalaureuse kraad (raamatukogundus) ja kutsestandardi „Raamatukoguhoidja III, IV ja V“ kutsekvalifikatsiooni vähemalt III“ tase, digipädevus ja hea suhtlemisoskus. 

Brutopalk on 1580 eurot kuus. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. 

Tööle asumise aeg: 14. august 2023. 
 

Abiõpetaja (2,0 ametikohta), peamiselt algklassidele. 

Nõuded: keskharidus, pedagoogilise töö kogemus, head koostööoskused, loov, ettevõtlik ja hea pingetaluvusega, digipädev. 

Abiõpetaja tööülesandekd on õppetöös tuge vajavate õpilaste abistamine.

Tööle asumise aeg: 28. august 2023. Omalt poolt pakume: 

heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; erinevaid koolitusvõimalusi; arvukalt sportimisvõimalusi; huvitavaid ühistegevusi (rahvatants, võrkpall, bänd); kahte lisapuhkepäeva õppeaastas.

 

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning kaaskiri saata hiljemalt 28. maiks (k.a) 2023 aadressile kool@vjk.vil.ee. 

Kontakt: Geit Mändmets, sekretär-juhiabi, 5770 3545, e-post: geit.mandmets@vjk.vil.ee

Ootame uueks õppeaastaks oma toredasse kollektiivi klassiõpetajaid, vene ja eesti keele õpetajat, arendusjuht-õppekorraldajat, õpikeskuse (kooliraamatukogu) juhatajat ja abiõpetajaid!

Klassiõpetaja (2,0 ametikohta), tulevastele 1. klassidele. 

Nõuded: magistrikraad või sellele vastav haridustase (võib olla omandamisel); koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Vene- ja eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta), 5.-9. klassidele. 

Nõuded: magistrikraad või sellele vastav haridustase (võib olla omandamisel); koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Arendusjuht- õppekorraldaja (1,0 ametikohta), ametijuhend. 

Nõuded: magistrikraad, koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.

Kasuks tuleb: juhtimiskogemus, haridusvaldkonnas töötamise kogemus ja projektide kirjutamise kogemus.

Peamised tööülesanded: kooli arendustegevuste kavandamine ja korraldamine ning õppekorralduslike protsesside kavandamine ja juhtimine.

Tööle asumise aeg: 21. august 2023. 

 

Õpikeskuse (kooliraamatukogu) juhataja (1,0 ametikohta). 

Nõuded: bakalaureuse kraad (raamatukogundus) ja kutsestandardi „Raamatukoguhoidja III, IV ja V“ kutsekvalifikatsiooni vähemalt III“ tase, digipädevus ja hea suhtlemisoskus. 

Brutopalk on 1580 eurot kuus. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. 

Tööle asumise aeg: 14. august 2023. 
 

Abiõpetaja (2,0 ametikohta), peamiselt algklassidele. 

Nõuded: keskharidus, pedagoogilise töö kogemus, head koostööoskused, loov, ettevõtlik ja hea pingetaluvusega, digipädev. 

Abiõpetaja tööülesandekd on õppetöös tuge vajavate õpilaste abistamine.

Tööle asumise aeg: 28. august 2023. Omalt poolt pakume: 

heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; erinevaid koolitusvõimalusi; arvukalt sportimisvõimalusi; huvitavaid ühistegevusi (rahvatants, võrkpall, bänd); kahte lisapuhkepäeva õppeaastas.

 

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning kaaskiri saata hiljemalt 28. maiks (k.a) 2023 aadressile kool@vjk.vil.ee. 

Kontakt: Geit Mändmets, sekretär-juhiabi, 5770 3545, e-post: geit.mandmets@vjk.vil.ee