Võtame tööle haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO)!

Viljandi Jakobsoni Kool võtab tööle haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO), kelle ülesandeks on korraldada erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.

Nõuded kandidaadile:

  • Eripedagoogile või sotsiaalpedagoogile vastav kvalifikatsioon
  • varasem kogemus õpetamisel üldhariduskoolis
  • väga hea meeskonnatöö ja suhtlemisoskus

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 31. detsembriks aadressile kool@vjk.vil.ee .
Täiendav info: 5247742 Krista Andreson (direktor)

pildikujul tööle võtu kuulutus
18. detsember 2018