Erasmus+


 

Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate õpiränne

01.10.2021 - 01.04.2023

 


Projekti põhjendus:

Õpetajate õpirändest on palju kasu kooli arengukava eesmärkide täitmiseks. See omakorda toob kaasa parema koolikeskkonna ning parema hariduse õpilastele.

 

Projekti eesmärgid:

1) Õpetajad saavad uusi ideid ja praktikaid, kuidas tuua klassiruumi sidusõpe.

2) Kõik huvigrupid on kaasatud Erasmus+ võimalustele.

3) Osalevad õpetajad jagavad oma kogemusi.

4) Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm suureneb tänu uutele teadmistele, mida projektis osalenud õpetajad kolleegidega jagavad.

 

Projekti tegevused:

Õpetajate õpiränne koolitustele ja töövarjuks. Sihtriigid Iirimaa, Hispaania, Küpros. 

 

Projekti tulemused

Õpetajad on saanud uusi oskusi ja teadmisi, jaganud neid kolleegidega ning need on jõudnud klassiruumis kasutusse. Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm on kasvanud.

 

Toimunud õpiränded

Õpetaja Terje õpriänne

Õpetajate Kea ja Maiga õpiränne

Projekti põhjendus:

Õpetajate õpirändest on palju kasu kooli arengukava eesmärkide täitmiseks. See omakorda toob kaasa parema koolikeskkonna ning parema hariduse õpilastele.

 

Projekti eesmärgid:

1) Õpetajad saavad uusi ideid ja praktikaid, kuidas tuua klassiruumi sidusõpe.

2) Kõik huvigrupid on kaasatud Erasmus+ võimalustele.

3) Osalevad õpetajad jagavad oma kogemusi.

4) Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm suureneb tänu uutele teadmistele, mida projektis osalenud õpetajad kolleegidega jagavad.

 

Projekti tegevused:

Õpetajate õpiränne koolitustele ja töövarjuks. Sihtriigid Iirimaa, Hispaania, Küpros. 

 


Projekti tulemused

Õpetajad on saanud uusi oskusi ja teadmisi, jaganud neid kolleegidega ning need on jõudnud klassiruumis kasutusse. Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm on kasvanud.

 

Toimunud õpiränded

Õpetaja Terje õpriänne

Õpetajate Kea ja Maiga õpiränne