Hoolekogu

1. Jaanus Ikla, vanemate esindaja jaanusikla@gmail.com
2. Agda Grahv, vanemate esindaja agda.grahv@ut.ee
3. Marko Kiivikas, vanemate esindaja tehnokratt@gmail.com
4. Mariann Mitt, vilistlaste esindaja mariann.mitt@paalalinna.ee
5. Meelis Atonen, vilistlaste esindaja- hoolekogu esimees meelis@tavid.ee
6. Mihkel Servinski, vilistlaste esindaja Mihkel.Servinski@stat.ee
7. Rita Moor, õpetajate esindaja rita.moor@vjk.vil.ee
8. Maila Visnap, õpetajate esindaja maila.visnap@vjk.vil.ee
9. Emma Kruusmäe, õpilasesinduse esindaja emmakruusmae@gmail.com
10. Lisete Hiiesalu, õpilasesinduse esindaja lisete.hiiesalu@gmail.com
11. Kätly Soorm, volikogu esindaja katly.soorm@gmail.com
12. Sirli Tallo, volikogu esindaja sirli.tallo@mnt.ee

 

Koosolekute protokollid