Lõppenud projektid


Ülevaade suurematest lõppenud projektidest. 


Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni Koolis

09.06.2021 - 31.05.2022

8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel. 
Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis

01.09.2020 - 31.08.2022

Ettevõtlikkuse arendamine läbi kõikide kooliastmete ja täna toimivate ettevõtlikkuse tundide praktilisemaks muutmine.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate õpiränne

01.10.2021 - 01.04.2023

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta. 
Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni Koolis

09.06.2021 - 31.05.2022

8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel. 
Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis

01.09.2020 - 31.08.2022

Ettevõtlikkuse arendamine läbi kõikide kooliastmete ja täna toimivate ettevõtlikkuse tundide praktilisemaks muutmine.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate õpiränne

01.10.2021 - 01.04.2023

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta.