Tulevikukool


2021/2022 õppeaasta jooksul osalevad Jakobsoni Kooli loodusainete õpetajad ja direkor ning õppejuht Tallinna Ülikooli kooliarendusprogrmmis Tulevikukool. Programm keskendub teaduspõhisele kooliarendusele. 


24.08 - 25.08.2021 toimunud seminaril pandi paika suur teema, millega õppeaasta jooksul koolituste käigus tegelema hakkatakse. Teemaks osutus: "8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel". 

Meeskond ajurünnaku käigus valminud plakatiga. 

 

Õppeaasta alguses viidi 8. klassi õpilastele läbi EIS'i "Õpi- ja eneemääratluspädevuse" test. Selle tulemuste analüüsimisel selgus, et õpilaste loodusainete mõistmine ja lugemisoksused on väga tagasihoidlikud. Programmi käigus keskenduti edasi tõenduspõhiselt lugemisstrateegiate kasutamise ja õpetamise peale. 

Valmis lugemisstrateegiate kasutamist õpetav plakat, mille abil saavad õpilased olla ennast juhtivamad. 

Projekti meeskond tutvustas oma tegevusi mitmel korral ka ülejäänud kolleegidele. Selle tulemusena algatati koolis veel mitmed õpetajatest koosnevad õpiringid, mis tegelesid ka ülejäänud õppeaasta jooksul erinevate õpistrateegiate teadliku tutvustamise ja õpetamisega. 

Kevadel korrati EISi testi ning tulemuste analüüsist selgus, et õpilaste teadised lugemisstrateegiate kasutamisest ja rakendamisest on tõusnud. Lisaks on vähenenud hindele õppivate õpilaste osakaal. Seega on projekt toonud koolis kaasa positiivset muutust. Õpilased, kelle õpistrateegiad on paranenud, on oluliselt rohkem rohkem motiveeritumad. 

24.05.2022 toimus koolituse lõpuseminar, kus kõik osalevad koolid tutvustasid oma koontulemusi. Jakobsoni Kooli tulemused on näha plakatil.

 

Peale tulemuste tutvustust said osalenud meeskonnad koolituse läbimist tõendava diplomi. 

 

Koolituse läbinud meeskond jõudis arusaamale, et antud projekt ei tohiks kindlasti jääda ühe aastaseks ürituseks, vaid peab jätkuma ka järgnevatel aastatel.

 

 

24.08 - 25.08.2021 toimunud seminaril pandi paika suur teema, millega õppeaasta jooksul koolituste käigus tegelema hakkatakse. Teemaks osutus: "8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel". 

Meeskond ajurünnaku käigus valminud plakatiga. 

 

Õppeaasta alguses viidi 8. klassi õpilastele läbi EIS'i "Õpi- ja eneemääratluspädevuse" test. Selle tulemuste analüüsimisel selgus, et õpilaste loodusainete mõistmine ja lugemisoksused on väga tagasihoidlikud. Programmi käigus keskenduti edasi tõenduspõhiselt lugemisstrateegiate kasutamise ja õpetamise peale. 

Valmis lugemisstrateegiate kasutamist õpetav plakat, mille abil saavad õpilased olla ennast juhtivamad. 


Projekti meeskond tutvustas oma tegevusi mitmel korral ka ülejäänud kolleegidele. Selle tulemusena algatati koolis veel mitmed õpetajatest koosnevad õpiringid, mis tegelesid ka ülejäänud õppeaasta jooksul erinevate õpistrateegiate teadliku tutvustamise ja õpetamisega. 

Kevadel korrati EISi testi ning tulemuste analüüsist selgus, et õpilaste teadised lugemisstrateegiate kasutamisest ja rakendamisest on tõusnud. Lisaks on vähenenud hindele õppivate õpilaste osakaal. Seega on projekt toonud koolis kaasa positiivset muutust. Õpilased, kelle õpistrateegiad on paranenud, on oluliselt rohkem rohkem motiveeritumad. 

24.05.2022 toimus koolituse lõpuseminar, kus kõik osalevad koolid tutvustasid oma koontulemusi. Jakobsoni Kooli tulemused on näha plakatil.

 

Peale tulemuste tutvustust said osalenud meeskonnad koolituse läbimist tõendava diplomi. 

 

Koolituse läbinud meeskond jõudis arusaamale, et antud projekt ei tohiks kindlasti jääda ühe aastaseks ürituseks, vaid peab jätkuma ka järgnevatel aastatel.