Uudis

Ettevõtlike tegevuste fond ootab taotlusi VJK õpilastelt 23. september moonika.parna


Alates 23. septembrist on VJK õpilasel/klassil/õpilasgrupil võimalus taotleda raha oma ideede elluviimiseks.

Toetatakse projekte, mis:
- arendavad õpilastes ettevõtlikkust;
- on suunatud oma kooli õpilastele (ei toetata ühele klassile mõeldud tegevusi, nt klassiõhtu või õppekäik);
- on seotud kooli õppekava täitmisega;
- toetavad kooli põhiväärtusi.

Toetuse suurus on kuni 150 eurot projekti kohta.

Täpsem info:
https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Ettevotlike_tegevuste_toetamise_kord_0.pdf

Taotlusvorm
https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Ettevotlike_tegevuste_toetamise_taotlus_0.pdf

Aruande vorm
https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Ettevotlike_tegevuste_fondi_aruanne_0.pdf

Kui vajad abi projekti kirjutamisel või tekkis küsimusi, siis pöördu huvijuhi poole.

Alates 23. septembrist on VJK õpilasel/klassil/õpilasgrupil võimalus taotleda raha oma ideede elluviimiseks.

Toetatakse projekte, mis:
- arendavad õpilastes ettevõtlikkust;
- on suunatud oma kooli õpilastele (ei toetata ühele klassile mõeldud tegevusi, nt klassiõhtu või õppekäik);
- on seotud kooli õppekava täitmisega;
- toetavad kooli põhiväärtusi.

Toetuse suurus on kuni 150 eurot projekti kohta.

Täpsem info:
https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Ettevotlike_tegevuste_toetamise_kord_0.pdf

Taotlusvorm