Uudis

Jakobsoni kool liitus keskkonnahariduse programmiga GLOBE 25. jaanuar moonika.parna


24. jaanuaril 2023. aastal võeti VJK vastu GLOBE programmi täieõiguslikuks liikmeks. 

Mis on GLOBE?  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille idee algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore ja mis käivitati „Maa päeva“ ürituste raames. GLOBE programmi tegevused algasid aasta hiljem 22. aprillil 1995. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega. 

Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ja 1997. aastal alustasid Eesti koolid mõõtmistega. Eestlaste kogutud andmed on kõrge kvaliteediga ja Eesti on tuntud partner nii Euroopas kui ka teisel pool ookeani. GLOBE programmi suurtoetajad ja partnerid Eestis on Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. 

GLOBE aitab Eesti koolides mitmekesistada õppeprotsessi, pakkunud mitmekülgseid võimalusi meie riiklikust õppekavast lähtuvate üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning õpitulemuste ellu rakendamiseks. Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfäärihüdroloogiamullastikutaimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi ning teha koostööd teadlaste ja teiste GLOBE koolidega kogu maailmas. Õpetajatele pakub programm professionaalset arengut toetavat täienduskoolitust, metoodilisi materjale, õpetajaraamatuid, GLOBE andmebaasi ressursse, teadlaste ja riiklike koordineerijate tuge ning ülemaailmset koostööd teiste õpetajate, õpilaste ja teadlastega. 

6. veebruaril algab samanimeline huviring klassis 217. Jälgi kuulutusi keemiaklassi uksel või uuri lisa õp Ronald Laarmaa käest. 

Vaata lisa: https://www.globe.ee/

24. jaanuaril 2023. aastal võeti VJK vastu GLOBE programmi täieõiguslikuks liikmeks. 

Mis on GLOBE?  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille idee algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore ja mis käivitati „Maa päeva“ ürituste raames. GLOBE programmi tegevused algasid aasta hiljem 22. aprillil 1995. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega. 

Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ja 1997. aastal alustasid Eesti koolid mõõtmistega. Eestlaste kogutud andmed on kõrge kvaliteediga ja Eesti on tuntud partner nii Euroopas kui ka teisel pool ookeani. GLOBE programmi suurtoetajad ja partnerid Eestis on Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. 

GLOBE aitab Eesti koolides mitmekesistada õppeprotsessi, pakkunud mitmekülgseid võimalusi meie riiklikust õppekavast lähtuvate üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning õpitulemuste ellu rakendamiseks. Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfäärihüdroloogiamullastikutaimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi ning teha koostööd teadlaste ja teiste GLOBE koolidega kogu maailmas. Õpetajatele pakub programm professionaalset arengut toetavat täienduskoolitust, metoodilisi materjale, õpetajaraamatuid, GLOBE andmebaasi ressursse, teadlaste ja riiklike koordineerijate tuge ning ülemaailmset koostööd teiste õpetajate, õpilaste ja teadlastega. 

6. veebruaril algab samanimeline huviring klassis 217. Jälgi kuulutusi keemiaklassi uksel või uuri lisa õp Ronald Laarmaa käest. 

Vaata lisa: https://www.globe.ee/