Uudis

Kool on alates 14.12 distantsõppel 11. detsember geit.mandmets


Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad!
Seoses Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 korraldusega muutub kooli õppekorraldus ajavahemikus 14.-22.detsember järgmiselt:

- õppetöö korraldamisel rakendatakse kuni koolivaheajani (23.12) üldjuhul distantsõpet;
- distantsõpe toimub vastavalt VJK kodukorra punktile 2.1 (https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Dokumendid/VJK_kodukord_2020.pdf);
- kontaktõpet koolimajas korraldatakse vajadusel üksnes hariduslike erivajadustega õpilastele või individuaalset kontaktkonsultatsiooni vajavatele õpilastele, kokkulepped sõlmitakse igal juhtumil eraldi;
- kontaktõppel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, siseruumides kantakse maski (v.a alla 12-aastased lapsed);
- distantsõpet puudutavate üldiste küsimuste korral võtke palun ühendust õppejuhiga (mari.kase@vjk.vil.ee), ainealaste küsimuste korral aineõpetajatega ja õppest puudumise või haigestumise korral klassijuhatajaga;
- Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduge juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.

Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad!
Seoses Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 korraldusega muutub kooli õppekorraldus ajavahemikus 14.-22.detsember järgmiselt:

- õppetöö korraldamisel rakendatakse kuni koolivaheajani (23.12) üldjuhul distantsõpet;
- distantsõpe toimub vastavalt VJK kodukorra punktile 2.1 (https://vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Dokumendid/VJK_kodukord_2020.pdf);
- kontaktõpet koolimajas korraldatakse vajadusel üksnes hariduslike erivajadustega õpilastele või individuaalset kontaktkonsultatsiooni vajavatele õpilastele, kokkulepped sõlmitakse igal juhtumil eraldi;
- kontaktõppel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, siseruumides kantakse maski (v.a alla 12-aastased lapsed);


- distantsõpet puudutavate üldiste küsimuste korral võtke palun ühendust õppejuhiga (mari.kase@vjk.vil.ee), ainealaste küsimuste korral aineõpetajatega ja õppest puudumise või haigestumise korral klassijuhatajaga;
- Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduge juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.