Uudis

Kuulutame taas välja Aasta vilistlase valimise konkursi 11. mai geit.mandmets


Viljandi Jakobsoni Kool kuulutab taas välja Aasta vilistlase valimise konkursi

 

Vastavalt Viljandi Jakobsoni Kooli Aasta vilistlase valimise korrale on kandidatuuri esitamise  õigus kooli juhtkonnal, õppenõukogu liikmetel, õpilasesinduse liikmetel, hoolekogu liikmetel ja vilistlaskogu liikmetel.

Aasta vilistlane valitakse esitatud kandidaatide hulgast kooli õppenõukogus, lõplik kandidaat saadetakse arvamuse esitamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.
 

Aasta vilistlase kandidatuur palume esitada kirjalikult kooli direktorile (krista.andreson@vjk.vil.ee) hiljemalt 1. juuliks (tähtaega pikendatud). Lisada põhjendus, miks kandidaat väärib Aasta vilistlaseks nimetamist.

VJK Aasta vilistlase valmiskord on leitav kooli kodulehel: https://www.vjk.vil.ee/sites/vjk.vil.ee/files/Viljandi_Jakobsoni_Kooli_Aasta_vilistlaseks_valimise_kord.pdf

Viljandi Jakobsoni Kool kuulutab taas välja Aasta vilistlase valimise konkursi

 

Vastavalt Viljandi Jakobsoni Kooli Aasta vilistlase valimise korrale on kandidatuuri esitamise  õigus kooli juhtkonnal, õppenõukogu liikmetel, õpilasesinduse liikmetel, hoolekogu liikmetel ja vilistlaskogu liikmetel.

Aasta vilistlane valitakse esitatud kandidaatide hulgast kooli õppenõukogus, lõplik kandidaat saadetakse arvamuse esitamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.
 

Aasta vilistlase kandidatuur palume esitada kirjalikult kooli direktorile (krista.andreson@vjk.vil.ee) hiljemalt 1. juuliks (tähtaega pikendatud). Lisada põhjendus, miks kandidaat väärib Aasta vilistlaseks nimetamist.