Uudis

Viljandimaa aasta põhikooli aineõpetaja on Tauno Tilk 26. september moonika.parna


Loodusainete õpetaja Tauno on tõeline staar ja eeskuju nii õpilaste kui kolleegide silmis - algataja, kaasaja, elluviija, arengule suunatud, õppimist väärtustav, alati nähtav ja kuuldav. 

Õpetaja Tauno tegevuse selgeks eesmärgiks on õpilaste sügavamate teadmiste ja õppimise praktikate omandamine ning arusaamiste kogemine. Selleks on ta oma ainetundides loonud teadlikult sellise keskkonna, kus õppijad teavad, mida neilt oodatakse, kust nad tuge ning oma tegevusele tagasisidet saavad. Tauno rakendab õppimise toetamisel meetodeid, mis aitavad õpitut seostada praktilise eluga, suunab õpilasi probleemidele ja küsimustele ise lahendusi leidma, olema nö aktiivne ennastjuhtiv ja ka ennast analüüsiv õppija. Õpetaja Tauno kasutab tulemuslikult erinevaid meetodeid õppijate toetamiseks. Distantsõppe ajal valmisid tal ainespetsiifilised (keemia) õppevideod, mille abil oli väga tõhus iseseisvalt õppida ning hiljem koolist erinevatel põhjustel eemal viibivatel õpilastel keeruliste teemade omandamiseks tuge saada. 2021.-22. õppeaastal alustas ta loodusainete õpetamist toetava valikaine “Praktiline kalandus” õpetamist – koos õpilasterühmaga omandatakse teooria, valitakse kalapüügivahendid ning minnakse Viljandi järve äärde kala püüdma; koolimajja tagasi jõudes kalad puhastatakse ning valmistatakse õppeköögis lihtne kalasupp. See valikaine on õpilaste hulgas väga populaarne. 

Õpetaja Tauno on olnud koolis mitmete arendusprojektide eestvedaja. Näiteks: projektis "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" koordineerib ta koos õpilaste ja kolleegidega ülekooliliselt läbiviidavaid ettevõtlusmänge, draamaõpet, oskusainete projektõpet; Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmis juhib ta kindlakäeliselt koolimeeskonda eesmärgi suunas, milleks on koostöiselt valitud "Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise". Lisaks teavad õpilased Taunot ka kogukonnas laiemalt: kirgliku jahi- ja kalamehe, kaitseliitlase, ürituste korraldajana, ettevõtjana, motohuvilisena jne. 

Õpetaja Tauno tunnid on õpilaste hinnangul väga huvitavad, humoorikad ja muidugi ka õpetlikud. Õpetaja valiti õpilaste lemmikõpetajaks juba peale paarikuust tööd meie koolis. Õpilaste tagasiside õpetajale on järgmine: “Tauno on suurepärane õpetaja, kes mõistab hästi noori ning usub, et igaüks on võimeline omandama vajalikud teadmised. Tema tugev usk õpilastesse on väga imetlusväärne ning motiveeriv.” “Mulle meeldib õpetaja Tauno otsekohesus ja tema huvitavad ütlused.” 

 

Palju õnne, õpetaja Tauno!

Loodusainete õpetaja Tauno on tõeline staar ja eeskuju nii õpilaste kui kolleegide silmis - algataja, kaasaja, elluviija, arengule suunatud, õppimist väärtustav, alati nähtav ja kuuldav. 

Õpetaja Tauno tegevuse selgeks eesmärgiks on õpilaste sügavamate teadmiste ja õppimise praktikate omandamine ning arusaamiste kogemine. Selleks on ta oma ainetundides loonud teadlikult sellise keskkonna, kus õppijad teavad, mida neilt oodatakse, kust nad tuge ning oma tegevusele tagasisidet saavad. Tauno rakendab õppimise toetamisel meetodeid, mis aitavad õpitut seostada praktilise eluga, suunab õpilasi probleemidele ja küsimustele ise lahendusi leidma, olema nö aktiivne ennastjuhtiv ja ka ennast analüüsiv õppija. Õpetaja Tauno kasutab tulemuslikult erinevaid meetodeid õppijate toetamiseks. Distantsõppe ajal valmisid tal ainespetsiifilised (keemia) õppevideod, mille abil oli väga tõhus iseseisvalt õppida ning hiljem koolist erinevatel põhjustel eemal viibivatel õpilastel keeruliste teemade omandamiseks tuge saada. 2021.-22. õppeaastal alustas ta loodusainete õpetamist toetava valikaine “Praktiline kalandus” õpetamist – koos õpilasterühmaga omandatakse teooria, valitakse kalapüügivahendid ning minnakse Viljandi järve äärde kala püüdma; koolimajja tagasi jõudes kalad puhastatakse ning valmistatakse õppeköögis lihtne kalasupp. See valikaine on õpilaste hulgas väga populaarne. 

Õpetaja Tauno on olnud koolis mitmete arendusprojektide eestvedaja. Näiteks: projektis "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" koordineerib ta koos õpilaste ja kolleegidega ülekooliliselt läbiviidavaid ettevõtlusmänge, draamaõpet, oskusainete projektõpet; Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmis juhib ta kindlakäeliselt koolimeeskonda eesmärgi suunas, milleks on koostöiselt valitud "Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise". Lisaks teavad õpilased Taunot ka kogukonnas laiemalt: kirgliku jahi- ja kalamehe, kaitseliitlase, ürituste korraldajana, ettevõtjana, motohuvilisena jne. 

Õpetaja Tauno tunnid on õpilaste hinnangul väga huvitavad, humoorikad ja muidugi ka õpetlikud. Õpetaja valiti õpilaste lemmikõpetajaks juba peale paarikuust tööd meie koolis. Õpilaste tagasiside õpetajale on järgmine: “Tauno on suurepärane õpetaja, kes mõistab hästi noori ning usub, et igaüks on võimeline omandama vajalikud teadmised. Tema tugev usk õpilastesse on väga imetlusväärne ning motiveeriv.” “Mulle meeldib õpetaja Tauno otsekohesus ja tema huvitavad ütlused.” 

 

Palju õnne, õpetaja Tauno!