Õppetöö

VastuvõttVastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras -  https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018089

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassidesse toimub vastavalt Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale iseteeninduskeskkonna Spoku kaudu.
Täpsema info leiab Viljandi Linnavalitsuse kodulehelt www.viljandi.ee

2021/22. õppeaastal võtavad 1. klassi õpetajad Pille Maidessoo, Liis Mutle ja Rita Moor.

Teised vastuvõtud

Vastuvõtt 1. klassi peale 30. aprilli ning 2.- 9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul. Täpsem info kooli õppejuhilt.
Kontakt: mari.kase@vjk.vil.ee; telefon 435 1852, 5303 6595

Kooli õppima asumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;
2) õpilase sünnitunnistus;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus, kui õpilane asub õppima uue õppeaasta alguses;
5) väljavõte jooksvate õpitulemuste kohta, kui õpilane asub õppima õppeaasta keskel;
6) tervisekaart;
7) pilt õpilaspiletile.

Vastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras -  https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018089

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassidesse toimub vastavalt Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale iseteeninduskeskkonna Spoku kaudu.
Täpsema info leiab Viljandi Linnavalitsuse kodulehelt www.viljandi.ee

2021/22. õppeaastal võtavad 1. klassi õpetajad Pille Maidessoo, Liis Mutle ja Rita Moor.

Teised vastuvõtud

Vastuvõtt 1. klassi peale 30. aprilli ning 2.- 9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul. Täpsem info kooli õppejuhilt.
Kontakt: mari.kase@vjk.vil.ee; telefon 435 1852, 5303 6595

Kooli õppima asumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;
2) õpilase sünnitunnistus;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus, kui õpilane asub õppima uue õppeaasta alguses;
5) väljavõte jooksvate õpitulemuste kohta, kui õpilane asub õppima õppeaasta keskel;
6) tervisekaart;
7) pilt õpilaspiletile.