Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2022. aastal kooli minevatele lastele on täitunud.

 

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

2021/22. õppeaastal toimub eelkool kolmapäeviti kell 12.45-14.45. Rühma vastu võetud õpilastega suheldakse e-kirja teel. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2022. aastal kooli minevatele lastele on täitunud.

 

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

2021/22. õppeaastal toimub eelkool kolmapäeviti kell 12.45-14.45. Rühma vastu võetud õpilastega suheldakse e-kirja teel. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

Avaldus eelkooli astumiseks