Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2022. aastal kooli minevatele kodustele lastele alustab tegevust oktoobris 2021.

Avaldus eelkooli astumiseks saata õppejuhi e-posti aadressile alates 1. septembrist 2021. 

Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

 

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

2021/22. õppeaastal hakkab eelkool toimuma kolmapäeviti kell 12.30-14.30. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Kooli eelkooli rühm 2022. aastal kooli minevatele kodustele lastele alustab tegevust oktoobris 2021.

Avaldus eelkooli astumiseks saata õppejuhi e-posti aadressile alates 1. septembrist 2021. 

Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

 

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

2021/22. õppeaastal hakkab eelkool toimuma kolmapäeviti kell 12.30-14.30. 

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks