Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

12. oktoobril alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2021. aastal kooli minevatele kodustele lastele.  

Esimene eelkoolitund algab 12. oktoobril kell 13.30 Viljandi Jakobsoni Koolis. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Aune Hanschmidt. Kogunemine kooli garderoobis. 

Edaspidi hakkab eelkool toimuma esmaspäeviti 13.30-15.45 klassis 335. 

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata hiljemalt 2. oktoobriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile mari.kase@vjk.vil.ee

Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

12. oktoobril alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2021. aastal kooli minevatele kodustele lastele.  

Esimene eelkoolitund algab 12. oktoobril kell 13.30 Viljandi Jakobsoni Koolis. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Aune Hanschmidt. Kogunemine kooli garderoobis. 

Edaspidi hakkab eelkool toimuma esmaspäeviti 13.30-15.45 klassis 335. 

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata hiljemalt 2. oktoobriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile mari.kase@vjk.vil.ee

Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks