Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.
Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

7. oktoobril alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2020. aastal kooli minevatele kodustele lastele.
Esimene eelkoolitund on 7. oktoobril kell 13.20 Viljandi Jakobsoni Koolis. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Aune Hanschmidt. Kogunemine kooli garderoobis.
Edaspidi hakkab eelkool toimuma esmaspäeviti 13.15 – 15.15 klassis 335.

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata hiljemalt 2. oktoobriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile mari.kase@vjk.vil.ee.
Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee.

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.
Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

7. oktoobril alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2020. aastal kooli minevatele kodustele lastele.
Esimene eelkoolitund on 7. oktoobril kell 13.20 Viljandi Jakobsoni Koolis. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Aune Hanschmidt. Kogunemine kooli garderoobis.
Edaspidi hakkab eelkool toimuma esmaspäeviti 13.15 – 15.15 klassis 335.

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata hiljemalt 2. oktoobriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile mari.kase@vjk.vil.ee.
Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee.

Avaldus eelkooli astumiseks