Õppetöö

EelkoolEsmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Koolis töötab eelkooli rühm 2021. aastal kooli minevatele kodustele lastele.

Eelkool toimub esmaspäeviti 13.30-15.45 klassis 335. 

11. ja 18. jaanauril 2021 eelkooli tundi ei toimu.

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

Selle õppeaasta eelkooli õpperühm on täitunud. Vabade kohtade tekkimisel on võimalik eelkooliga liituda ka 2. poolaastal. Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus.  Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.  

Viljandi Jakobsoni Koolis töötab eelkooli rühm 2021. aastal kooli minevatele kodustele lastele.

Eelkool toimub esmaspäeviti 13.30-15.45 klassis 335. 

11. ja 18. jaanauril 2021 eelkooli tundi ei toimu.

Eelkooli õpetaja on Aune Hanschmidt, aune.hanschmidt@vjk.vil.ee 

Selle õppeaasta eelkooli õpperühm on täitunud. Vabade kohtade tekkimisel on võimalik eelkooliga liituda ka 2. poolaastal. Täiendavat infot saab Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kaselt, mari.kase@vjk.vil.ee

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks