Päevaraamat

Meie tegemised aprillis 23. aprill moonika.parna


Kokkuvõte digiturvalisuse nädalast

Algklassides mängiti digiturvalisuse mängu Spoofy. Lastele oli mäng arusaadav ja meeldis. 1. klassid olid koolis natuke hädas, sest kuulates kõrvaklappidega kipub tähelepanu hajuma ja lugeda veel niipalju ei oska. Mängust said nad aru kiiremini kui õpetaja, sest mäng on lastele harjumuspärane. Pärast mängu arutati turvalisuse teemad veelkord üle.

5. klassidele käis inimeseõpetuse tunnis turvalisest käitumisest veebis rääkimas veebikonstaabel Eleri Tetsmann.
6. klassid õppisid ja kordasid inglise keele tundides teemakohast sõnavara ja tegid Kahooti digiturvalisuse teemal.
7. klassides võisteldi paarides või kolmikutes QR koodi mängus, mis viidi läbi kehalise kasvatuse tunnis. Nendest parimad olid:

I koht – Maksym Rossokha ja Oliver Hiet, 7.b

II koht – Oliver Viitmaa ja Sebastian Murdla, 7.c

III koht – Liisa Saar ja Gete Kannimäe, 7.c


8. klasside õpilased osalesid digiturvalisuse viktoriinil Formsi keskkonnas, mis viidi läbi klassijuhataja tunnis. Viktoriinil osalemise väljakutse võtsid vastu 8.b ja 8.d klass.

Parimaks õpilaseks osutus Rainold Kõivisto 8.d klassist 15 punktiga. 8.b õpilastest olid parimad Christina Sankmann, Andre Pihlak, Kertu Muldmaa ja Maribel Pidim, kes kogusid võrdselt 14 punkti.
9. klassid tegid 1.-4. klassi jaoks digiturvalisuseteemalised plakatid, mis pandi ülesse 1. ja 3. korruse koridoridesse. Loodetavasti õpilased loevad ja oskavad ohtusid paremini ennetada.