Päevaraamat

Meie tegemised detsembris 22. detsember moonika.parna


Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

28. novembril toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klasside õpilastele. Olümpiaadil olid küsimused bioloogiast, keemiast ja füüsikast. Viljandimaalt oli osalejaid 16.  Meie kooli õpilasetel läks väga hästi ja nad saavutasid järgmised kohad:

I koht Selina Feklina 8.c

II koht Riin Põder 7.c

III koht Liya Rogolevskaja 8.c klass

IV koht Artur Andreson 7.c

VI koht Travis Sova 8.a 


Juhendajad õpetajad Krista Kasemaa, Tauno Tilk, Maila Visnap

Õnnitleme!

 

 

Füüsikaolümpiaadi koolivoor

16. detsembril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8. - 9. klassi õpilastele. Tublid olid kõik vaprad kohaletulnud 13 õpilast. Seekord saavutasid parimad kohad järgmised õpilased.

8. klassi tulemused

1. koht Selina Feklina

2. koht Liya Rogolevskaja

3. koht Miia Palanen

 

9. klassi tulemused

1. koht  Johanna Saavaste

2. koht Silver Erm

3. - 4. koht Kevin Jürgen 

3. - 4. koht Mia-Mai Seerman 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 6. veebruaril.  Millisel kujul ja kuidas, selgub hiljem.

 

Füüsika õpetaja Maila Visnap

 

 

Viie kooli kohtumine

1. detsembril toimus 56. viie kooli kohtumine matemaatikas.

Sellel aastal toimus see sootuks teistmoodi. Koroonaviiruse tõttu ei tohtinud teised koolid Viljandisse sõita. Kõikide koolide õpilased lahendasi ülesandeid oma koolis. Iga ülesanne tuli lahendada eraldi lehele. Õhtul said koolide esindajad Tartus kokku ja igale koolile anti need ülesanded, mida see kool pidi parandama. Näiteks meie kooli õpetajad pidid parandama iga klassi 3. ülesande. Selleks oli aega 2 päeva. Seejärel said koolide esindajad jälle Tartus kokku ja iga kool sai oma õpilaste tööd kätte. Järgnes appelleerimisperiood.

Lõplikud protollid selgusid alles 9. detsembril

Meie kooli parimad tulemused

6. klass - võistkondlik 5. koht

Andre Ületoa 1. koht

 

7. klass - võistkondlik 3.-4. koht

Artur Andreson 4.-8. koht

Riin Põder 9.-10. koht

 

8. klass - võistkondlik 3. koht

Liya Rogalevskaja 13. koht

 

9. klass - võistkondlik 4. koht

Silver Erm 1.-2. koht

Janeli Sillaots 10.-11. koht

 

Luule lugemine kooli raamatukogus

3. detsembril toimus kooli raamatukogus 5.-9. klassi õpilastele luulelugemise võistlus. Kõik osalejad pidid esitama peast kaks luuletust. Lisaks žüriile hindas luuletajaid ka publik, kes sai õiguse valida oma lemmik nii 5.-6. klasside kui ka 7.-9. klasside arvestuses.

Tulemused

5.-6. klasside arvestuses

1. koht Milana Naumenko 6.a

2. koht Karlos Pihlak 5.b

3. koht Adeel Raudkivi 5.d

Publikulemmik Karlos Pihlak

 

7.-9. klasside arvestuses

1. koht Rednar Tamm 9.c

2.-3. koht Marii Tasane 9.a

2.-3. koht Helena Allikoja 9.a

Publikulemmik Marii Tasane

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

28. novembril toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klasside õpilastele. Olümpiaadil olid küsimused bioloogiast, keemiast ja füüsikast. Viljandimaalt oli osalejaid 16.  Meie kooli õpilasetel läks väga hästi ja nad saavutasid järgmised kohad:

I koht Selina Feklina 8.c

II koht Riin Põder 7.c

III koht Liya Rogolevskaja 8.c klass

IV koht Artur Andreson 7.c

VI koht Travis Sova 8.a 


Juhendajad õpetajad Krista Kasemaa, Tauno Tilk, Maila Visnap

Õnnitleme!

 

 

Füüsikaolümpiaadi koolivoor

16. detsembril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8. - 9. klassi õpilastele. Tublid olid kõik vaprad kohaletulnud 13 õpilast. Seekord saavutasid parimad kohad järgmised õpilased.

8. klassi tulemused

1. koht Selina Feklina

2. koht Liya Rogolevskaja

3. koht Miia Palanen

 

9. klassi tulemused

1. koht  Johanna Saavaste

2. koht Silver Erm

3. - 4. koht Kevin Jürgen 

3. - 4. koht Mia-Mai Seerman 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 6. veebruaril.  Millisel kujul ja kuidas, selgub hiljem.

 

Füüsika õpetaja Maila Visnap

 

 

Viie kooli kohtumine

1. detsembril toimus 56. viie kooli kohtumine matemaatikas.

Sellel aastal toimus see sootuks teistmoodi. Koroonaviiruse tõttu ei tohtinud teised koolid Viljandisse sõita. Kõikide koolide õpilased lahendasi ülesandeid oma koolis. Iga ülesanne tuli lahendada eraldi lehele. Õhtul said koolide esindajad Tartus kokku ja igale koolile anti need ülesanded, mida see kool pidi parandama. Näiteks meie kooli õpetajad pidid parandama iga klassi 3. ülesande. Selleks oli aega 2 päeva. Seejärel said koolide esindajad jälle Tartus kokku ja iga kool sai oma õpilaste tööd kätte. Järgnes appelleerimisperiood.

Lõplikud protollid selgusid alles 9. detsembril

Meie kooli parimad tulemused

6. klass - võistkondlik 5. koht

Andre Ületoa 1. koht

 

7. klass - võistkondlik 3.-4. koht

Artur Andreson 4.-8. koht

Riin Põder 9.-10. koht

 

8. klass - võistkondlik 3. koht

Liya Rogalevskaja 13. koht

 

9. klass - võistkondlik 4. koht

Silver Erm 1.-2. koht

Janeli Sillaots 10.-11. koht

 

Luule lugemine kooli raamatukogus

3. detsembril toimus kooli raamatukogus 5.-9. klassi õpilastele luulelugemise võistlus. Kõik osalejad pidid esitama peast kaks luuletust. Lisaks žüriile hindas luuletajaid ka publik, kes sai õiguse valida oma lemmik nii 5.-6. klasside kui ka 7.-9. klasside arvestuses.

Tulemused

5.-6. klasside arvestuses

1. koht Milana Naumenko 6.a

2. koht Karlos Pihlak 5.b

3. koht Adeel Raudkivi 5.d

Publikulemmik Karlos Pihlak

 

7.-9. klasside arvestuses

1. koht Rednar Tamm 9.c

2.-3. koht Marii Tasane 9.a

2.-3. koht Helena Allikoja 9.a

Publikulemmik Marii Tasane