Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate professionaalset arengut toetav õpiränne12.08.2023 - 11.12.2024

Projekti rahastus: 47 345 €

 

Projekti põhjendus:

Õpetajate õpirändest on palju kasu kooli arengukava eesmärkide täitmiseks. See omakorda toob kaasa parema koolikeskkonna ning parema hariduse õpilastele.

 

Projekti eesmärgid:

1) Motiveeritud ja kompetentsed, iga õppija arengut toetavad professionaalsed töötajad.

2) Koolikultuur on õppiv ja arengule suunatud.

 

Projekti tegevused:

Õpetajate õpiränne koolitustele, et omandada Euroopas kasutatavaid parimaid praktikaid. 

 

Projekti tulemused

Õpetajad on saanud uusi oskusi ja teadmisi, jaganud neid kolleegidega ning need on jõudnud klassiruumis kasutusse. Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm on kasvanud.

 

Toimunud õpiränded

Õpetaja Pireti õpiränne

Õpetaja Ronaldi õpiränne

Õpetaja Angela õpiränne

Õpetaja Kaari õpiränne

Õpetajate Sirje ja Hiie õpiränne

Õpetajate Taneli, Pille ja Piret Annette õpiränne

Õpetajate Kaja ja Maila õpiränne

Õpetajate Kea ja Maiga õpiränne

Direktor Tauno ja õppejuht Mari õpiränne

Õpetajate Eve ja Tiina õpiränne

Õpetajate Krista ja Triinu õpiränne

Õpetajate Reet ja Moonika õpiränne

 

12.08.2023 - 11.12.2024

Projekti rahastus: 47 345 €

 

Projekti põhjendus:

Õpetajate õpirändest on palju kasu kooli arengukava eesmärkide täitmiseks. See omakorda toob kaasa parema koolikeskkonna ning parema hariduse õpilastele.

 

Projekti eesmärgid:

1) Motiveeritud ja kompetentsed, iga õppija arengut toetavad professionaalsed töötajad.

2) Koolikultuur on õppiv ja arengule suunatud.

 

Projekti tegevused:

Õpetajate õpiränne koolitustele, et omandada Euroopas kasutatavaid parimaid praktikaid. 

 

Projekti tulemused

Õpetajad on saanud uusi oskusi ja teadmisi, jaganud neid kolleegidega ning need on jõudnud klassiruumis kasutusse. Õpilaste õpimotivatsioon ja koolirõõm on kasvanud.

 

Toimunud õpiränded

Õpetaja Pireti õpiränne

Õpetaja Ronaldi õpiränne

Õpetaja Angela õpiränne

Õpetaja Kaari õpiränne

Õpetajate Sirje ja Hiie õpiränne

Õpetajate Taneli, Pille ja Piret Annette õpiränne

Õpetajate Kaja ja Maila õpiränne

Õpetajate Kea ja Maiga õpiränne

Direktor Tauno ja õppejuht Mari õpiränne

Õpetajate Eve ja Tiina õpiränne

Õpetajate Krista ja Triinu õpiränne

Õpetajate Reet ja Moonika õpiränne