Koolielu

Koostöö ja projektidProjektid

Projekti nimi

Rahastajad ja kestvus

Eesmärk

Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse

01.09.2023 - 12.06.2024

Õpilaste keskkonnaalase teadlikuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.
eTwinning Viljandi Jakobsoni Koolis 01.09.2014 - ... Pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega Euroopa Liidu riikides.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate professionaalset arengut toetav õpiränne

12.08.2023 - 11.12.2024

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta. 

Lõppenud projektid

 

Koostöö

Koostööpartner

Kontakt ja logo

Koostöö lühikirjeldus

VeniVidiVici Õpilasvahetus

www.vvvopilasvahetus.ee

  
Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.
SA Viljandimaa Arenduskeskus

www.arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektide ja ettevõtmistega.
SA Eesti Kultuurkapital

www.kulka.ee

Projektide rahastamine ja aruandlus.
SA Viljandi Hariduse Arengufond

www.haridusfond.ee

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.
VEPA

www.vepa.ee

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus, mida kasutatakse meie koolis 2019. aastast. Koolitused VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika omandamiseks tugispetsialistidele, juhtkonnale ja algklassi õpetajatele. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat algklasside õpetajad (1.-4.klass).

VEPA Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata, et luua klassis hooliva ja toetava õpikeskkond ning arendada mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust.

KIVA

www.kiusamisvaba.ee

KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks.
HARNO

www.harno.ee

Koostöö erinevate projektide, konkursside, koolituste jms valdkonnas. Tehnoloogia uuendamine ja kaasajastamine.
MTÜ StartUp Viljandi

www.startupviljandi.ee

Koostöö seoses projektiga "Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis".
OÜ Viljandi Tervisekeskus

www.tervisekeskused.ee

 

Terviseteenused Viljandi Jakobsoni Koolis.

Baltic Restaurants Estonia AS

www.balticrest.com/eesti/ee

Toitlustamine Viljandi Jakobsoni Koolis.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

www.sa.laulupidu.ee/sa-uldinfo

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.
Transpordiamet

www.transpordiamet.ee

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.
Tervise Arengu Instituut

www.terviseinfo.ee

Tervist edendav kool.
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

www.evkool.ee

Ettevõtlik kool.
Riigi Tugiteenuste Keskus Riiklikult toetatud projektid "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" ja "Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni koolis".
Eesti Rahvakultuuri Keskus

https://rahvakultuur.ee/

Rahvakultiuuri töötubade läbiviimine koolis. Õpilaste loovtööde juhendamine. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektid

Lõppenud projektid

 

Koostöö

Koostööpartner

Kontakt ja logo

Koostöö lühikirjeldus

VeniVidiVici Õpilasvahetus

www.vvvopilasvahetus.ee

Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.
SA Viljandimaa Arenduskeskus

www.arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektide ja ettevõtmistega.
SA Eesti Kultuurkapital

www.kulka.ee

Projektide rahastamine ja aruandlus.
SA Viljandi Hariduse Arengufond

www.haridusfond.ee

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.
VEPA

www.vepa.ee

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus, mida kasutatakse meie koolis 2019. aastast. Koolitused VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika omandamiseks tugispetsialistidele, juhtkonnale ja algklassi õpetajatele. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat algklasside õpetajad (1.-4.klass).

VEPA Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata, et luua klassis hooliva ja toetava õpikeskkond ning arendada mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust.

KIVA

www.kiusamisvaba.ee

KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks.
HARNO

www.harno.ee

Koostöö erinevate projektide, konkursside, koolituste jms valdkonnas. Tehnoloogia uuendamine ja kaasajastamine.
MTÜ StartUp Viljandi

www.startupviljandi.ee

Koostöö seoses projektiga "Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis".
OÜ Viljandi Tervisekeskus

www.tervisekeskused.ee

 

Terviseteenused Viljandi Jakobsoni Koolis.

Baltic Restaurants Estonia AS

www.balticrest.com/eesti/ee

Toitlustamine Viljandi Jakobsoni Koolis.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

www.sa.laulupidu.ee/sa-uldinfo

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.
Transpordiamet

www.transpordiamet.ee

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.
Tervise Arengu Instituut

www.terviseinfo.ee

Tervist edendav kool.
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

www.evkool.ee

Ettevõtlik kool.
Riigi Tugiteenuste Keskus Riiklikult toetatud projektid "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" ja "Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni koolis".
Eesti Rahvakultuuri Keskus

https://rahvakultuur.ee/

Rahvakultiuuri töötubade läbiviimine koolis. Õpilaste loovtööde juhendamine. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti nimi

Rahastajad ja kestvus

Eesmärk

Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse

01.09.2023 - 12.06.2024

Õpilaste keskkonnaalase teadlikuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.
eTwinning Viljandi Jakobsoni Koolis 01.09.2014 - ... Pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega Euroopa Liidu riikides.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate professionaalset arengut toetav õpiränne

12.08.2023 - 11.12.2024

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta.