Õppetöö

ÕppeperioodidTrimestrite ajad

1.trimester: 01.09.2021-28.11.2021 

2.trimester: 29.11.2021-20.03.2022 

3.trimester: 21.03.2022-13.06.2022

Vaheajad

I vaheaeg 25. oktoober 2021 kuni 31. oktoober 2021

II vaheaeg 23. detsember 2021 kuni 9. jaanuar 2022

III vaheaeg 28. veebruar 2022 kuni 6. märts 2022

IV vaheaeg 25. aprill 2022 kuni 1. mai 2022

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022 kuni 31. august 2022

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 24. mail 2022

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

valikeksam  bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

Üleminekueksam

8. klassi üleminekueksam (eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles, ajaloos, füüsikas, bioloogias, keemias või geograafias)- 3. juuni 2022

Loovtöö

Loovtöö esitamise tähtaeg 9. märts 2022

Riiklikud tasemetööd

4. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

 • loodusõpetus (kirjalik)- 4.–5. oktoober 2021

 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021

 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Kooli tasemetööd

 • 3. klassis inglise keeles õppeaasta lõpus

 • 4. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 5. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 6. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 7. klassis õppeaasta alguses inglise keeles ja õppeaasta lõpus eesti keeles ja matemaatikas

Kooli tasemetööde toimumisajad sõltuvad tunniplaanist ja täpsustatakse Stuudiumi kalendris.

Trimestrite ajad

1.trimester: 01.09.2021-28.11.2021 

2.trimester: 29.11.2021-20.03.2022 

3.trimester: 21.03.2022-13.06.2022

Vaheajad

I vaheaeg 25. oktoober 2021 kuni 31. oktoober 2021

II vaheaeg 23. detsember 2021 kuni 9. jaanuar 2022

III vaheaeg 28. veebruar 2022 kuni 6. märts 2022

IV vaheaeg 25. aprill 2022 kuni 1. mai 2022

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022 kuni 31. august 2022

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 24. mail 2022

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

valikeksam  bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

Üleminekueksam

8. klassi üleminekueksam (eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles, ajaloos, füüsikas, bioloogias, keemias või geograafias)- 3. juuni 2022

Loovtöö

Loovtöö esitamise tähtaeg 9. märts 2022

Riiklikud tasemetööd

4. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

 • loodusõpetus (kirjalik)- 4.–5. oktoober 2021

 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021

 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Kooli tasemetööd

 • 3. klassis inglise keeles õppeaasta lõpus

 • 4. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 5. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 6. klassis eesti keeles ja matemaatikas õppeaasta lõpus

 • 7. klassis õppeaasta alguses inglise keeles ja õppeaasta lõpus eesti keeles ja matemaatikas

Kooli tasemetööde toimumisajad sõltuvad tunniplaanist ja täpsustatakse Stuudiumi kalendris.