Õppetöö

ÕppeperioodidTrimestrite ajad

1.trimester: 1.09.2020-27.11.2020 

2.trimester: 28.11.2020-12.03.2021 

3.trimester: 13.03.2021-11.06.2021 

Vaheajad

19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020 

23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021 

22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021 

19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021 

14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 25. mail 2021

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a; 

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a: 

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a; 

valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a; 

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a. 

Üleminekueksam

8. klassi üleminekueksam (matemaatikas või inglise keeles)- 3. juuni 2021.a;

Tasemetööd

4. klassi õpilastele: 

  • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a; 

  • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a. 

7. klassi õpilastele: 

  • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a; 

  • matemaatika – 28.–29. september 2020. a. 

Trimestrite ajad

1.trimester: 1.09.2020-27.11.2020 

2.trimester: 28.11.2020-12.03.2021 

3.trimester: 13.03.2021-11.06.2021 

Vaheajad

19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020 

23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021 

22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021 

19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021 

14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 25. mail 2021

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a; 

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a: 

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a; 

valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a; 

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a. 

Üleminekueksam

8. klassi üleminekueksam (matemaatikas või inglise keeles)- 3. juuni 2021.a;

Tasemetööd

4. klassi õpilastele: 

  • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a; 

  • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a. 

7. klassi õpilastele: 

  • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a; 

  • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.