Õppetöö

ÕppeperioodidTrimestrite ajad

1. trimester – 1. september – 24. november 2019

2. trimester – 25. november 2019 – 23. veebruar 2020

3. trimester – 2. märts – 9. juuni 2020

Vaheajad

I vaheaeg – 21. oktoober – 27. oktoober 2019

II vaheaeg – 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020

III vaheaeg – 24. veebruar – 1. märts 2020

IV vaheaeg – 20. aprill – 26. aprill 2020

Suvevaheaeg (v.a. 9. kl.) – 10. juuni – 31. august 2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 28. mail 2020

Eesti keel – 1. juunil 2020 

Matemaatika – 4. juunil 2020 

Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juunil 2020 

Valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde eesti keeles (kirjalik) – 13. mai 2020. a.

7. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik) – 24.-25. september 2019. a.

Trimestrite ajad

1. trimester – 1. september – 24. november 2019

2. trimester – 25. november 2019 – 23. veebruar 2020

3. trimester – 2. märts – 9. juuni 2020

Vaheajad

I vaheaeg – 21. oktoober – 27. oktoober 2019

II vaheaeg – 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020

III vaheaeg – 24. veebruar – 1. märts 2020

IV vaheaeg – 20. aprill – 26. aprill 2020

Suvevaheaeg (v.a. 9. kl.) – 10. juuni – 31. august 2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

9. klassi eksamiperiood algab 28. mail 2020

Eesti keel – 1. juunil 2020 

Matemaatika – 4. juunil 2020 

Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juunil 2020 

Valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde eesti keeles (kirjalik) – 13. mai 2020. a.

7. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik) – 24.-25. september 2019. a.