Koolielu

Koostöö ja projektidProjektid

Projekti nimi

Rahastajad ja kestvus

Eesmärk

Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis

01.09.2020 - 31.08.2022

Ettevõtlikkuse arendamine läbi kõikide kooliastmete ja täna toimivate ettevõtlikkuse tundide praktilisemaks muutmine.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse

01.09.2021 - 13.06.2022

Õpilaste keskkonnaalase teadlikuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.
eTwinning Viljandi Jakobsoni Koolis 01.09.2014 - ... Pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega Euroopa Liidu riikides.
Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni Koolis

09.06.2021 - 31.05.2022

8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel. 
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate õpiränne

01.10.2021 - 01.04.2023

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta. 

 

Koostöö

Koostööpartner

Kontakt ja logo

Koostöö lühikirjeldus

VeniVidiVici Õpilasvahetus

www.vvvopilasvahetus.ee

  
Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.
SA Viljandimaa Arenduskeskus

www.arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektide ja ettevõtmistega.
SA Eesti Kultuurkapital

www.kulka.ee

Projektide rahastamine ja aruandlus.
SA Viljandi Hariduse Arengufond

www.haridusfond.ee

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.
HARNO

www.harno.ee

Koostöö erinevate projektide, konkursside, koolituste jms valdkonnas. Tehnoloogia uuendamine ja kaasajastamine.
MTÜ StartUp Viljandi

www.startupviljandi.ee

Koostöö seoses projektiga "Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis".
OÜ Viljandi Tervisekeskus

www.tervisekeskused.ee

 

Terviseteenused Viljandi Jakobsoni Koolis.

Baltic Restaurants Estonia AS

www.balticrest.com/eesti/ee

Toitlustamine Viljandi Jakobsoni Koolis.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

www.sa.laulupidu.ee/sa-uldinfo

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.
Transpordiamet

www.transpordiamet.ee

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.
Lastekaitseliit

www.lastekaitseliit.ee

Kiusamisest vabaks programm.
Tervise Arengu Instituut

www.terviseinfo.ee

Tervist edendav kool.
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

www.evkool.ee

Ettevõtlik kool.
Riigi Tugiteenuste Keskus Riiklikult toetatud projektid "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" ja "Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni koolis".

Tallinna Ülikool

Haridusteaduste instituut

https://www.tlu.ee/HIK/tulevikukool

Tulevikukooli programm.

 

 

 

 

 

 

 

Projektid

 

Koostöö

Koostööpartner

Kontakt ja logo

Koostöö lühikirjeldus

VeniVidiVici Õpilasvahetus

www.vvvopilasvahetus.ee

Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.
SA Viljandimaa Arenduskeskus

www.arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektide ja ettevõtmistega.
SA Eesti Kultuurkapital

www.kulka.ee

Projektide rahastamine ja aruandlus.
SA Viljandi Hariduse Arengufond

www.haridusfond.ee

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.
HARNO

www.harno.ee

Koostöö erinevate projektide, konkursside, koolituste jms valdkonnas. Tehnoloogia uuendamine ja kaasajastamine.
MTÜ StartUp Viljandi

www.startupviljandi.ee

Koostöö seoses projektiga "Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis".
OÜ Viljandi Tervisekeskus

www.tervisekeskused.ee

 

Terviseteenused Viljandi Jakobsoni Koolis.

Baltic Restaurants Estonia AS

www.balticrest.com/eesti/ee

Toitlustamine Viljandi Jakobsoni Koolis.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

www.sa.laulupidu.ee/sa-uldinfo

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.
Transpordiamet

www.transpordiamet.ee

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.
Lastekaitseliit

www.lastekaitseliit.ee

Kiusamisest vabaks programm.
Tervise Arengu Instituut

www.terviseinfo.ee

Tervist edendav kool.
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

www.evkool.ee

Ettevõtlik kool.
Riigi Tugiteenuste Keskus Riiklikult toetatud projektid "Ettevõtlikkuse arendamine Viljandi Jakobsoni koolis" ja "Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni koolis".

Tallinna Ülikool

Haridusteaduste instituut

https://www.tlu.ee/HIK/tulevikukool

Tulevikukooli programm.

 

 

 

 

 

 

 

Projekti nimi

Rahastajad ja kestvus

Eesmärk

Ettevõtlikkuse arendamine Jakobsoni Koolis

01.09.2020 - 31.08.2022

Ettevõtlikkuse arendamine läbi kõikide kooliastmete ja täna toimivate ettevõtlikkuse tundide praktilisemaks muutmine.
Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse

01.09.2021 - 13.06.2022

Õpilaste keskkonnaalase teadlikuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.
eTwinning Viljandi Jakobsoni Koolis 01.09.2014 - ... Pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega Euroopa Liidu riikides.
Tulevikukooli programm Viljandi Jakobsoni Koolis

09.06.2021 - 31.05.2022

8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine loodusainete näitel. 
Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate õpiränne

01.10.2021 - 01.04.2023

Õpetajate õpiränne selleks, et omandada uusi teadmisi ja parimaid praktikaid, mida koolitundi kaasa võtta.