Koolielu

Koostöö ja projektidEttevõtlik kool

Viljandi Jakobsoni kool kuulub Ettevõtliku kooli võrgustikku alates 2018. aastast.


Aastal 2019 saavutas meie kool Ettevõtliku kooli baastaseme. 17. oktoobril osales kooli esindus Haridusfestivalil Paides, kus anti pidulikult üle Ettevõtliku kooli lipp ja tahvel.


Ettevõtlik kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu ja õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.


Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik ehk TAHAN – SUUDAN – TEEN eluhoiak.

Rohkem infot: http://evkool.ee/ettevotlik-kool/

 

“Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse”

Projekti toetab Keskkonna Investeeringute Keskus ja selle raames osalevad kõik 1.-9. klassid 2019/20. õppeaastal loodusprogrammides Viljandimaal ja selle lähiümbruses.

(Loodusprogramme viivad läbi MTÜ Lilli Looduskeskus,  Tipu Looduskool, FIE Pille Udam, Viljandimaa Keskkonnaamet, Anne Maala FIE).

Eelmisel kolmel aastal toetas Keskkonna Investeeringute Keskus samuti meie projekti.

Õppeaastal 2019/20 toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus meie projekti 8209 euro ulatuses.

 

 

eTwinning projektid VJK-s

Alatest 2015. aastast on Jakobsoni kooli õpilased osalenud inglise keele tundide raames projektitöös teiste Euroopa Liidu riikidega. Koostöö on toimunud rahvusvahelise koostöövõrgustiku eTwinning vahendusel. Projektide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega mõnes välisriigis. Peamine partner on olnud Põhja-Saksamaal Elmshornis asuv Elsa-Brändström-Schule.

2015/16 õppeaastal osalesid projektitöös 7. ja 8. klasside õpilased ja teemaks oli teismeliste igapäevaelu ning tegevused Eestis ja Saksamaal.

2017/18 õppeaasta algas lühiprojektiga kõikidele 5. ja 6. klasside õpilastele, mille raames vahetasime saksa õpilastega Rahvusvahelise Keeltepäeva puhul postkaarte. Projekt võeti õpilaste poolt väga hästi vastu, sest see oli mitmetele lastele elus esimene kord reaalselt postkaarti saata ja saada.

Postkaartide projekti fotod leiate aadressilt https://photos.app.goo.gl/8AadpR6PntV1PBAh2.

Lisaks sellele osalevad käesoleval õppeaastal projektitöös 7.c klassi õpilased, kes koguvad teiste Euroopa õpilastega armastatuimaid toiduretsepte ning tutvustavad sööke oma eakaaslastele. Projekti lõpptulemusena valmib rahvusvaheline kokaraamat.

9. klasside õpilased osalevad kahes projektitöös: üks grupp kirjutab üksteisele erinevatel teemadel interneti vahendusel kirju ja teine vaatleb Viljandi linna lähtuvalt linnastumise erinevatest aspektidest.

Taoline projektitöö on toonud tundidesse põnevat vaheldust, arendanud õpilaste inglise keele ja IKT oskuseid (koostöö toimub kaasaegseid IKT-vahendeid kasutades) ning motiveerinud õpilasi keeleõppele rohkem tähelepanu pöörama.

eTwinningu kodulehekülg on  https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

 

 

Kiusamisest vabaks kool

Alates 2013/ 14 aastast on meie kool liitunud Lastekaite Liidu programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” (vaata lähemalt). Programm on mõeldud sõbraliku ja kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks ning rakendab ühtset metoodikat (vaata lähemalt: http://www.kiusamisestvabaks.ee/). “Kiusamisest vabaks!” koduleheküljelt leiab metoodikaga seotud infot eesti ja vene keeles nii lastega töötav spetsialist, lapsevanem kui laps ise.

 

VeniVidiVici Õpilasvahetuse programm

Meie kool on ühinenud VeniVidiVici Õpilasvahetuse programmiga, mis korraldab Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele kestvusega üks või kaks nädalat. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.

Loe lähemalt:

VeniVidiVici õpilasvahetuse kodulehekülg

Vaata lähemalt:

VVV programmi promovideo

 

 

 

 

Ettevõtlik kool

Viljandi Jakobsoni kool kuulub Ettevõtliku kooli võrgustikku alates 2018. aastast.


Aastal 2019 saavutas meie kool Ettevõtliku kooli baastaseme. 17. oktoobril osales kooli esindus Haridusfestivalil Paides, kus anti pidulikult üle Ettevõtliku kooli lipp ja tahvel.


Ettevõtlik kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu ja õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.


Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik ehk TAHAN – SUUDAN – TEEN eluhoiak.

Rohkem infot: http://evkool.ee/ettevotlik-kool/

 

“Viljandi Jakobsoni Kooli õpilaste õppekäigud loodusesse”

Projekti toetab Keskkonna Investeeringute Keskus ja selle raames osalevad kõik 1.-9. klassid 2019/20. õppeaastal loodusprogrammides Viljandimaal ja selle lähiümbruses.

(Loodusprogramme viivad läbi MTÜ Lilli Looduskeskus,  Tipu Looduskool, FIE Pille Udam, Viljandimaa Keskkonnaamet, Anne Maala FIE).

Eelmisel kolmel aastal toetas Keskkonna Investeeringute Keskus samuti meie projekti.

Õppeaastal 2019/20 toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus meie projekti 8209 euro ulatuses.

 

 

eTwinning projektid VJK-s

Alatest 2015. aastast on Jakobsoni kooli õpilased osalenud inglise keele tundide raames projektitöös teiste Euroopa Liidu riikidega. Koostöö on toimunud rahvusvahelise koostöövõrgustiku eTwinning vahendusel. Projektide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust inglise keele oskuse arendamiseks tehes koostööd eakaaslastega mõnes välisriigis. Peamine partner on olnud Põhja-Saksamaal Elmshornis asuv Elsa-Brändström-Schule.

2015/16 õppeaastal osalesid projektitöös 7. ja 8. klasside õpilased ja teemaks oli teismeliste igapäevaelu ning tegevused Eestis ja Saksamaal.

2017/18 õppeaasta algas lühiprojektiga kõikidele 5. ja 6. klasside õpilastele, mille raames vahetasime saksa õpilastega Rahvusvahelise Keeltepäeva puhul postkaarte. Projekt võeti õpilaste poolt väga hästi vastu, sest see oli mitmetele lastele elus esimene kord reaalselt postkaarti saata ja saada.

Postkaartide projekti fotod leiate aadressilt https://photos.app.goo.gl/8AadpR6PntV1PBAh2.

Lisaks sellele osalevad käesoleval õppeaastal projektitöös 7.c klassi õpilased, kes koguvad teiste Euroopa õpilastega armastatuimaid toiduretsepte ning tutvustavad sööke oma eakaaslastele. Projekti lõpptulemusena valmib rahvusvaheline kokaraamat.

9. klasside õpilased osalevad kahes projektitöös: üks grupp kirjutab üksteisele erinevatel teemadel interneti vahendusel kirju ja teine vaatleb Viljandi linna lähtuvalt linnastumise erinevatest aspektidest.

Taoline projektitöö on toonud tundidesse põnevat vaheldust, arendanud õpilaste inglise keele ja IKT oskuseid (koostöö toimub kaasaegseid IKT-vahendeid kasutades) ning motiveerinud õpilasi keeleõppele rohkem tähelepanu pöörama.

eTwinningu kodulehekülg on  https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

 

 

Kiusamisest vabaks kool

Alates 2013/ 14 aastast on meie kool liitunud Lastekaite Liidu programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” (vaata lähemalt). Programm on mõeldud sõbraliku ja kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks ning rakendab ühtset metoodikat (vaata lähemalt: http://www.kiusamisestvabaks.ee/). “Kiusamisest vabaks!” koduleheküljelt leiab metoodikaga seotud infot eesti ja vene keeles nii lastega töötav spetsialist, lapsevanem kui laps ise.

 

VeniVidiVici Õpilasvahetuse programm

Meie kool on ühinenud VeniVidiVici Õpilasvahetuse programmiga, mis korraldab Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele kestvusega üks või kaks nädalat. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.

Loe lähemalt:

VeniVidiVici õpilasvahetuse kodulehekülg

Vaata lähemalt:

VVV programmi promovideo